2017-02-20

 

Veckobrev Ordinary 7


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa;

Fr. Johnny säger viktiga saker till oss den här veckan: "in marriage it is so important not to let things fester but to sort out any differences immediately. The temptation is to keep it going and to hurt one another even more./ I äktenskap är det så viktigt att inte låta saker och ting gro utan sortera ut meningskiljaktigheter på en gång. Frestelsen är att fortsätta och att såra varandra ännu mer." Man kan säga samma sak för alla mänskliga relationer. Men det är inte så lätt.

Jag läste följande inspirerande text på heligt rum/sared space. "Låt er botas av Jesus. Alla vet var vi har våra sår och brister. Det är något som vi alla har och det rör sig inte bara om en utan 2, 3, 4 och tjuo. Alla vet vi det. Må Jesus hela våra sår. Men för att det ska kunna ske måste jag öppna mitt hjärta så att Han kan komma in. Om vi ber Jesus om detta kommer han också att göra det. Låt dig bli botad av Jesus".
Påve Franciskus

Jesus, your healing brings life. Give me the grace to see the places in my life most in need of your healing touch so that I may be made whole. Jesus, ditt helande ger liv. Ge mig nåden att se platser i mitt liv som har mest behov av Din helande beröring, så att jag må bli helad.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

Thank you for your prayers last weekend for the Day for Married Couples in Clonard.  It went very well.  We had 15 couples, with a wide variety of ages, which was great.  It could not have gone any better.  Please pray for us this weekend as a few of us are meeting with those organising next year’s World Meeting of Families to see how we can contribute to it.

Attached is my input for Ordinary 7.  As usual, you will be in my prayers through this week as I thank God for you and ask God to continue to bless you and all your loved ones.

Johnny

2017-02-09

 

Veckobrev Ordinary 5 och 6


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa;
Nyligen sade någon till mig att receptet för ett gott äktenskap är öppenhet, ärligheten, omtanke och jag lägger gärna till ordet respekt. Allt är förstås grundat på kärlek.
Gud, hör våra böner för paret som befinner sig i kris och som vi ofta har bett för. De har gjort lite framsteg, men  vill gärna att vi fortsätter att be för dem.  Herre, tack för att Du hör bön. Vi ber att paret är öppet för Din ledning och att Du visar dem vägen till en genuin förståelse, ett genuint lyssnande till varandas synpunkter och ett geniunt närmande till  varandra. Låt dem inte såra varandra och hjälp dem att kunna vara behärskade. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Anna, som nyligen förlorade sin man efter ett 43årigt äktenskap, befinner sig i djup sorg.  Herre, vi överlämnar Anna till Dig. Du vet hur hon känner sig just nu. Var med henne och bär henne genom sörgen. Trösta henne och låt henne känna sig buren av andras böner. Må hennes man vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Father of compassion, God of all encouragement, thank you for reaching  out to me when I am most in need. Help me to do the same for others. Medkänslans Gud, all uppmuntrans Gud, jag tackar Dig för att Du är med mig när jag mest behöver Dig. Hjälp mig att kunna göra detsamma för andra. - Loyola Press
Varma hälsningar,


Colette


Dear Friends

It struck me today, as I was thinking about you and praying for you, that I will be away next week and am uncertain about Internet access.  I am going to Esker for our Redemptorist Province Retreat on Sunday and we will return to Clonard on Friday.  So, in case anything should happen that I could not send you the Couple Prayer for the following week, I am sending it now.

Please pray for us that these days of prayer and reflection together will be good for us individually and as communities and that we will be able to serve you better in the year ahead.  You will be in my prayers too during that time that God may continue to bless you and all your loved ones with joy and peace and love.
It struck me today, as I was thinking about you and praying for you, that I will be away next week and am uncertain about Internet access.  I am going to Esker for our Redemptorist Province Retreat on Sunday and we will return to Clonard on Friday.  So, in case anything should happen that I could not send you the Couple Prayer for the following week, I am sending it now.

Please pray for us that these days of prayer and reflection together will be good for us individually and as communities and that we will be able to serve you better in the year ahead.  You will be in my prayers too during that time that God may continue to bless you and all your loved ones with joy and peace and love.

Johnny

Dear Friends,

Thank you for your prayers for us last week on our Province Retreat in Esker.  Everything went very well for us.  It was an enjoyable and fruitful retreat.  I ask for your prayers for us in the week ahead, especially on Saturday, February 11th.  We are having a Day for Married Couples in Clonard.  There are 14 couples booked for that day at present, which is marvellous.  We hope that this will be the first of many days for couples here. 

As always you are in my prayers.  May God continue to bless you and all your loved ones in the week ahead.

Johnny


2017-01-29

 

Veckobrev Ordinary 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa;

Den här veckan blev en bättre vecka. Jag erfar ofta att när jag känner mig lite nere händer någonting, som lyfter upp mig igen. Gud lämner oss inte ensama, även om det ibland  kan vara svårt att tro det.

Förbön behövs för en 34årig man som har ett problem med ena foten och måste använda kryckor.
Han har också en böld på skinkan, som  kommer tillbaka hela tiden. Det har pågått i ungefär 5 månader och ingen vet vad det beror på. Nu ska han få en ny utredning.
 Herre, vi överlämnar honom till dig. Vi ber att Du inspirerar läkaren, som kommer att utreda honom. Må de hitta orsaken till hans tillstånd, så att han får den rätta behandlingen. Må mannen och familjen känner sig burna av andras böner. Hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Let us pray for that inner peace which comes from knowing that Jesus is always very close to us no matter what is going on in our lives.
Låt oss be för den inre frid som kommer från att veta att Jesus alltid är väldigt nära oss och det spelar ingen roll vad som pågar i våra liv.
Living Space. En del av Sacred Space/Heligtrum.

Lord, you increase your gifts of love in us day by day. Fill us with faith and let that gift spread through us to those we meet.We make our prayer through Christ our Lord. Amen.
Herre, du förökar Dina kärleksgåvor i oss dag för dag. Fyll oss med tro och låt denna gåva sprida sig genom oss till dem vi möter. Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre. Amen.
Fr. Johnny. Couple prayer.

Varma hälsningar;
Colette


Dear Friends,

Thank you for your prayers last weekend.  I was in Holywood parish, Co. Down, setting up a monthly day of prayer for Marriage and Family Life.  The response was great.  113 people signed up for an hour of prayer on the last day of each month so that this day will be filled with prayer for Marriage and Family Life there from now on.  Thank God.

Attached is the Couple Prayer for next week.  Please keep encouraging married couples to pray together and to build up their love together for the sake of the world and the Church.  And if you can get the Continuous Prayer for Marriage and Family Life into your own parish or any other parish please let me know.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.
Johnny

2017-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Den här veckan har varit en tuff vecka. Ibland kan det vara lätt att tvivla och jag blir inte heller uppmuntrad av situationen i världen. Tacksam för en liten förbön.
En kvinna som vi har bett för tidigare vill ha förbön för sig själv och sin dotter. Hon har haft 3 operationer under hösten och mår inte riktigt bra. Hennes dotter har någonting som växer i/bakom bihålan.
Herre, vi överlämnar den här kvinnan och hennes dotter till dig. Låt dem känner sig burna av andras böner. Hela dem till kropp och själ. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig

 Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love.
Send forth Your Spirit and renew the face of the earth
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem kärlekens eld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Varma hälsningar,
Colette


Dear friends,

I hope everything is going well for you and all your loved ones.  Thank God
I am enjoying the New Year so far.  It is a time that I love each year, to
see the first signs of new life beginning to appear in nature.  It is always
a source of fresh hope and confidence.  I attach the Couple
Prayer/Newsletter piece for next week.  The call in it is to make fresh
starts in all our important relationships so that we can become sources of
hope for the world around us.  Please pray for me this coming weekend as I
will be in the parish of Holywood, Co. Down, to set up a monthly day of
prayer for Marriage & Family Life there.

I also attach a flyer for a day for Married Couples that we are having here
in Clonard in February.  Maybe you would keep that in your prayers also.
And if there are couples that you think may be able to be with us for it
please let them know about it.  God bless you and all your loved ones
always.

Johnny


2017-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Hej allihopa;
 
För ett tag sedan fick jag följande från Christina: "Vår bönerörelse är just till för att hjälpa alla äktenskap, det är en stort uppgift. Det är svårt med äktenskap där makarna inte känner sig hemma. Ett stort problem kan vara att man inte upplever sig erkänd för den man är, att den andre/andra kräver all uppmärksamhet, så att man kan bli förkrympt i stället for att tillåtas växa och blomma. Paulus har skrivit om makarnas relation till varandra, men jag har svårt att acceptera hans råd till hustru, att underordna sig maken i allt. Visserligen kommer sedan kravet på maken att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, men klarar han det?  Ingen kan kräva av sin partner att var en lika fullkomlig människa  som Jesus, men försöka ha generositet mot varandra, överseende i kärlek. De inledande orden hos Paulus är at man ska underordna sig varandra, så att det blir balans. Då är chansen stor för ett harmoniskt äktenskap. Gud hjälper alla äktenskapsmedlare och handledare, inte minst präster."
 
Herre, vi ber för alla äktenskap där det finns allvarliga problem och där det finns tillfälliga problem. Vi ber att Du bryter in i äktenskap och ger dem de ord de behöver för att kunna förstå varandra och för att kunna återställa harmoni och en bra balans i äktenskapet. Ge dem klarhet att acceptera det de kan ändra, mod att ändra det de kan och visdomen att förstå skillnaden. Jesus' Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
f. John Bashobora från Uganda kommer att hålla en karismatisk reträtt i följande platser under februari månad:
 
Halmstad 10e till 12e februari
Umeå  17e till 19e februari
Skövde 20e till 22e februari
 
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Mer information finns på de respektive katolska församlingarnas anslagstavlor.
Huvudarrangör: Eva Johansson  evajoh12gmail.com
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles to recognize and carry out the mission, you have entrusted to me. Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som lärjungarna att känna igen och genomföra uppgiften, Du ha anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till Dig för stöd och vägledningen jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i början av 2017,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2017-01-06

 

Veckobrev Baptism of the Lord

Hej allihopa;
 
Ett nytt år har börjat och det är inte alltid lätt att vara optimistisk. I vissa situationer känner jag mig väldigt kluven och försöker ställa frågan, "vad skulle Jesus säga" eller "vad skulle Jesus göra". Jag tänker ofta på vad Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Jag har tänkt mycket på något som Christina nyligen skrev till mig och jag citerar en del av det: "När jag låg och inte kunde sova tänkte jag, att det har ju länge varit så, att katolska par har rätt att separera. Det finns parförhållanden som är outhärdliga.  Hittills har det varit mycket svårt att få ett äktenskap annullerat. Numera händer det allt oftare, kanske har man förstått, hur olidliga och utanför Guds tanke om äktenskap vissa förhållanden kan vara, så att det inte längre kan sägas motsvara Guds tanke med äktenskap." En sak är säker, att det är viktigt att be för vårt egna och andras äktenskap, speciellt att de äktenskap, som håller på att hamna i kris söker hjälp, både mänsklig och andlig, innan det är för sent. I år kommer jag att försöka lägga lite mer tid på spridning av Ständig bön för äktenskap och familj. Det som är så underbart med den här rörelsen är att alla livets olika skeden är inkluderade, även för den, som är kallad att leva livet ensam.
 
Tacksam om ni ber en liten bön för Börje, som får palliativ vård och är väldigt svag och för hela familjen. Herre, vi lägger Börje och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över Börje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus, you always welcomed little children when you walked on this earth. Teach me to have a childlike trust in you. To live in the knowledge that you will never abandon me.
Jesus, Du välkomnade alltid små barn när du gick på denna jord.  Undervisa mig om att ha en barnslig tillit till Dig. Att leva i kunskapen om att Du aldrig kommer att överge mig.
Loyola Press
 
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet
 
Varma hälsningar och god fortsättning på året 2017;
Colette
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-31

 

Veckobrev Holy Family

Hej allihopa;
 
Julen är över och imorgon är det 2017.  Vi har haft det fint med Francis och familjen. Julafton gick vi till "Barnens Katedral". Den lokala svenska kyrkan där både Francis och Patrick deltog i olika grupper, när de var små. Det var en resa tillbaka i tiden för Francis. Casper, som blir 5-år i april, kunde sitta still och lyssna medan Rasmus satt still för det mesta, men mot slutat blev det för mycket för honom. De är väldigt olika, men båda två är charmiga, på var sitt sätt.
 
Christina skriver: "Och Gud hjälper alla dessa som du nämnt i ditt brev, de som verkligen behöver Guds hjälp.Jag ber att paret som skilt sig finner frid och harmoni i sina liv, var och en på sitt håll. Ett äktenskap som inte fungerar är ohållbart. Gud give dem nåd."  Herre, du känner till hela situation, som är komplicerad. Vi ber att de får allt hjälp de behöver nu för att kunna komma överens för barnets skull. Ge dem gåvan att kunna samarbeta. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har ofta bett för ett annat par, som är i kris.Ibland känns det hopplöst, men ingenting är omöjligt för Dig, Herre. Herre, vi ber att båda parter inser vad som håller på att hända. Herre, hjälp dem att i lugn och ro kunna sitta ner och försöka verkligen förstå varandras olika behov och känslor. Hjälp dem att förstå att det är deras relation som är viktigast och det är detta de måste arbeta med. Låt barnet inte komma till skada. Låt de som finns omkring förstå att de måst ge paret utrymme att kunna utveckla sin relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Facing a new calendar year, may we shine with divine light. May this light shine within, so we believe we are the children of God, loved to the core. May we in turn love othes limitlessly and so bring them light and consolation in their daily lives.
Nu, när vi möter ett nytt kalenderår, må vi lysa med gudomligt ljus. Må det här ljuset lysa inom oss, så vi tror att vi är Guds barn, helt och hållet älskade. Må vi, i vår tur, älska andra
gränslöst och på så sätt bringa ljus och tröst i deras dagliga liv.
Loyola Press
 
Jag önskar oss alla ett välsignat och glädjefyllt Nytt År!
 
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-22

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa;
Det var glädjande att få brev igen från Fr. Johnny med Couple Prayer. Se nedan.
Vi hörs igen efter Jul.
Jesus, light of the world, thank you for sending me forthe into the world to be your light. Help me to put aside all that prevents me from letting your light shine through me.
Jesus, världens ljus, tack för att du sände in mig i världen att vara Ditt ljus. Hjälp mig att åsidosätta allt som hindrar mig att låta Ditt ljus lysa genom mig.
Loyola Press.
Varma hälsningar inför julhelgen;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-18

 

Fr. Johnny o hans brev

Hej allihopa;
Tyvärr kraschade Fr. Johnnys dator för 2 veckor sedan.. Jag skrev till honom och han sade att han har förlorat allt, men en del har han fått tillbaka. Jag kan nästan känna hans bedrövelse.Så mycket arbete som måste göras om. Han säger att det kommer att ta lite tid innan allt är i ordning igen. Enligt uppgift är Fr. Johnny inte inblandad i förberedelsekurser för äktenskap längre. Han ger många "Parish Missions" i olika församlingar  runt om på Irland och samtidigt sprider han ständig bön för äktenskap och familj. Herre,vi tackar Dig för Fr. Johnny. Tack för att han, som Maria,svarade på Din kallelse och har ägnat sitt liv åt äktenskap, speciellt rörelsen ständig bön för äktenskap och familj. Må hans arbete fortsätta att bära allt mer frukt, frukt som består.
 Ann har haft en brun fläck, som blev bortopererad, i munnen . Den kommer att analyseras. Tyvärr har de hittat två till och en fläck på tungan. Hon vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Anne till Dig. Vi ber att hon känner Din närvaro i den situation hon befinner sig i. Lindra hennes och familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som nyligen fick stroke och inte kan tala behöver våra böner. Herre, vi överlämnar henne till Dig. Du vet hur fruktansvärt det är att var i hennes situation och hur övergiven hon måste känna sig. Vi ber att du ger henne den styrka och det mod hon behöver för att inte ge upp. Låt henne känna att Du är med henne. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Vi ber för familjen som vi ofta har bett för och som nyligen har separerat. Jag vet inte ur läget är just nu, men är övertygad att de behöver våra böner.  Herre, Du vet allt om situationen. Låt ingen av dem komma till skada, utan låt dem gradvis kunna förlåta varandra och kunna samarbeta till barnets bästa. Hela deras sår. Herre Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Juletid är en väldigt svår tid för dem som är ensamma. I Fr. Johnnys Couple Prayer löd en av hans frågor: For others: How will you bring hope to others in the lead up to Chhristmas. För andra: Hur kan vi bringa hopp till andra som ett led inför jul.
Jag vet inte när Fr. Johnny kommer att höra av sig igen, men om han inte har hört av till det Nya Året, kommer jag att höra av mig. Tveka inte att skriva om ni behöver förbön.
Under tiden önskar jag en välsignad och glädjefylld Jul.
Lord, thank you for your healing love. Help me to be an instrument of your healing presence.
Herre, tack för din helande kärlek. Hjälp mig att vara en redskap för din helande närvaro.
Loyola Press
Let Jesus be really reborn again in us this Christmas.
Låt Jesus pånyttfödas i oss på riktigt denna Jul.
Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum
Jag önskar Er en välsignad och glädjefylld Jul.
Colette

2016-12-03

 

Veckobrev 2 Advent


Hej allihopa;
Hoppas veckan har varit fin.  På ett sätt har det gått lite trögt för oss, vi har bara gjort den nödvändigaste städningen efter familjeträffen förra helgen. Istället har vi lagat vegetarisk mat och gått promenader vid Kilene gård på Hammarö.  Där finns välpreparerade motionsspår. Det var soligt och fint i Guds natur.
Hoppas att ni kommer ihåg att be för Fr. Johnny. Jag tycker han alltid är inspirerande och konkret i sina reflektioner. Han ber alltid för oss. Den här veckan säger han bland annat till oss,
Count your blessings here and begin seeing how much you are receiving from those you love rather than all you think you are giving. This will be a wonderful preparation for the joy of Christmas/ Räkna dina välsignelser nu och börja upptäcka hur mycket du tar emot från dem du älskar, hellre än allt du tror du ger. Detta kommer att vara en underbar förberedelse för Julens glädje.  Resten finns i Couple Prayer.
Igår natt vaknade jag strax efter kl. 4 och kunde inte somna om, så jag steg upp och kokade en kopp te för mig själv. Jag gick in på Fr. Johnnys hemsida www.continuousprayer.net.
Det är en väldigt inspirerande hemsida, med många bra tips för äktenskapet.  Under rubriken "Love is for Life Trust " finns "Growing together in Marriage" där han beskriver 5 element för att växa tillsammans i äktenskapet. De är:
Time together/Tid tillsammans
Affection/Tillgivenhet
Respect for differences/Respekt för olikheter
Praise and thanksgiving/Beröm och tacksamhet
Couple Prayer/Parbön
Tips för varje ämne finns beskrivna.
Det finns mycket annat på den hemsidan som är värt att läsa och bli inspirerad av.
Paret som vi ofta har bett för, som nu under veckan går skilda vägar, behöver våra böner.De har ett möte med familjerätten i veckan angående barnet. Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig. Du vet vad de går igenom just nu. Vi ber att generositet finns i bilden och att barnets bästa är deras högsta prioritet. Du vet att de måste ha en relation på grund av barnet. Bryt in med Din Ande, så att de kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Ge personalen på familjerätten visdom, så att beslutet blir det bästa för barnet. Hela paret till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jag vet inte hur det ligger till för paret i kris, som vi bad för förra veckan, men jag tror de fortsätter att behöva våra böner. Herre, vaka över det paret och låt Din Ande leda dem, så att de hittar tillbaka till varandra innan det är för sent. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.
Jag tror vi alla vill be för alla hemlösa i Aleppo.  Herre, vi ber att du vakar över alla människor som har det så oändligt svårt i Aleppo. Hjälp dem att hitta vägar, så att de kan komma därifrån. Låt dem känna sig burna av Dig. Vi ber för ett slut på eländet och frid på jorden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Nu, när jag skriver, hör jag på radio att det är de funktionshindrades dag. Herre, låt alla som har funktionshinder får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Hjälp dem och familjerna att växa i tro, hopp och kärlek till dig och varandra.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet.
Come Lord Jesus.
Kom Herre Jesus.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette

Hej allihopa;


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-11-29

 

Veckobrev 1 Advent

Hej allihopa;
 
Som vanligt påminner Fr.Johnny oss om viktiga saker: Bland annat skriver han: "Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so busy that we don´t let that happen." "Under de kommande fyra veckorna, kommer Kristus in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, vara snälla mot varandra, njuta av familjeliv tillsammans. Vi kan vara så upptagen att vi inte låter detta hända." Resten finns i brevet.
 
Vi ber för alla par som är i kris på ett eller annat sätt. Herre, var med dem och låt din Ande leda dem, så att de kan förstå varandra och få frid i själen. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
O God of peaks and valleys, of plains and cliffs, open me to see you and to embrace you in all the parts of my life.
O Gud av höjdpunkter och daler, av slätter och klippor, öppna mig så att jag kan se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar under 1a veckan i Advent.
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-11-22

 

Veckobrev 34 söndagen under året (Christ the King)

Hej allihopa;
 
Nu, när vi än  en gång har kommit till slutet av det liturgiska året säger Fr. Johnny till oss: "Even in the depths of his own suffering he has compassion for the man beside him. His kingdom can only be built on that same compassion. And we owe it to one another to build each other up love in our homes and love in our faith communities. /Även i djupet av sitt lidande har Han medlidande med mannan bredvid Honom. Hans rike kan bara byggas på samma medlidande. Och vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem  och i våra troskommuniteter. Resten finns i "Couple Prayer".
 
En inspirerande predikan gavs nyligen i Enköping.  Bland annat sade prästen att vi är ofta benägna att säga "Nej, det var inte så" när vi konfronteras med olika saker om oss själva. När vi slutligen möter vår Herre och ser oss själva speglade mot honom, vad kommer vi att säga då? Kommer vi att säga "nej, det var inte så" eller kommer vi att kapitulera. Personligen tror jag att när vi träffar Herren och ser oss själva speglade mot Honom, som är kärleken själv, blir det väldigt svårt att inte säga "Ja, så var det". Spontant tänkte jag på en bön som min dotter brukade be på kvällen, när hon var barn; Hjälp mig att alltid säga precis som det är.
 
Förbön behövs för ett par som är i kris. Vi har ofta bett för det här paret och det känns att det behövs ett mirakel. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Hjälp båda att förstå allvaret i situationen. Låt någonting hända, så att de förstår varandras olika behov och kan acceptera de mänskliga och andliga hjälpmedel som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna bad om förbön förra gången men tyvärr, när jag skrev brevet glömde jag att ta upp detta.  Det finns konflikter på hennes jobb, som hon finner väldigt besvärliga. Herre, vi överlämnar den här kvinnan och situationen till Dig. Vi ber att Du bryter in i situationen och hjälper de inblandade att komma överens. Herre, ge kvinnan visdom och de ord hon behöver för att lösa situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu, med Kristi Konungens Dag är det avslutning av Barmhärtighetens År.
We are called to extend mercy to all of Gods creation. Vi är kallade att utsträcka barmhärtighet till hela Guds skapelse.
Thank you Lord for this Year of Mercy. Help us to reflect and act even more deeply through your grace and love that others may see in us tangible signs of your loving presence.
Tack Herre för det här Barmhärtighetsåret. Hjälp oss att reflektera och agera än djupare genom Din nåd och kärlek, att andra i oss må se gripbara tecken av Din kärleksfulla närvaro.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-11-06

 

Veckobrev 32, 33 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Hoppas ni har haft tillfälle att vara med Påve Franciskus i Malmö, eller ha kunnat följa det på TV.  Jag har följt det på TV och blev inspirerad av Påvens predikan. Det var några saker som jag kommer speciellt ihåg, saligprisning är vårt identitetskort, ord som glädje och ödmjukhet.  Väldigt mycket av den ekumeniska Gudstjänsten och Mässan verkade handla om hur vi behandlar våra medmänniskor.  Just nu, när jag skriver, pågår en Gudstjänst från Fjällstugan i Jönköping och temat är också saligprisning och medan jag skriver hör jag en Taizésång från radion "Känn ingen oro". Jag tänker på vad vi har hört så ofta, vad vi gör till våra medmänniskor gör vi också till Jesus. Jag tyckte hela besöket ingav en känsla av hopp. När jag följde den ekumeniska Gudstjänsten kom jag spontant ihåg året 2001. Det var ett par dagar före min bror dog av cancer, en Jesuitpräst, som heter Fr. Michael Hurley, gav honom de sjukas smörjelse.  Efteråt åt vi lunch tillsammans, min bror också, och Fr. Hurley sade att han var involverad i ekumeniska frågor och hade faktiskt besökt Sverige. Han sade att han trodde att ekumeniken kommer att utgå ifrån Sverige. Det känns nu som detta nästan var profetiskt, "From Conflict to Communion/Från Konflikt till Gemenskap". Om vi kristna kan förlåta varandra för allt som har hänt under de sista 500 åren och tillsammans kan vara ett vittne för Kristus kärlek, då finns det hopp för världen.
 
Förbön behövs för en kvinna som har fått stroke. Herre vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber att Du öppnar vägar för henne att få all mänsklig och andlig hjälp, som hon behöver. Trösta henne Herre och låt henne känna din närvaro. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna om nyligen förlorat sin man, efter många års äktenskap. Må han vila i frid. Kvinnan har berättat för mig att hon känner sig buren av Herren under den här perioden. Må hon fortsätta att känna Din tröst. Det finns vuxna barn från ett tidigare äktenskap och hon är orolig ifall barnen blir osams när det gäller bouppteckning. Tack Herre för att kvinnan har känt din omsorg genom alla människor, bland annat vårdpersonal, som har visat henne medkänsla och omtanke. När det gäller bouppteckning, var med henne med din Ande och ge henne de rätta orden, så att barnen också känner sig älskade och nöjda. Må hela familjen fortsätta att få den mänskliga och Andliga hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag tycker vi måste be för presidentvalet i USA. Det känns som en rysare. Jag tror många av oss mår dåligt av den smutskastning som har pågått. Jag bara hoppas att barnen inte blir påverkade av det på ett negativt sätt. Jag tycker vi måste be för bra förebilder i världen och förstås för fred. Fred börjar i familjen.
 
Nu har Fr. Johnny skickat Couple Prayer för två veckor. Jag älskar hur han kopplar allt han säger till familjen, församlingen och världen. Som Johannes Paulus sade, "Världens framtid ligger i familjens händer. Herre, var med alla våra familjer och hjälp dem att hålla ihop.
 
Faithful God, you walk with me through all my difficulties.Help me to be a witness to your strength and faithfullness.
Trofaste Herre, Du vandrar med mig genom alla mina svårigheter. Hjälp mig att vara ett vittne till Din styrka och trofasthet.
Loyola Press
 
Vi hörs om två veckor.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-10-30

 

Veckobrev 31 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Kanske några av er har tittat på Skavlan och hörde Carola berätta om flyktingar hon hade boende hos sig förra året.  Jag blev tagen av något hon sade, som gällde hennes adopterade barn Zoey. Förra året hade hon några flyktingar boende hos sig och de fik fick bo i olika delar av huset, bland annat i Zoeys rum och Zoey fick dela rum med Carola.  Sedan upptäckte Carola att Zoey inte var glad och att hon inte tyckte om att någon bodde i hennes rum. Carola kom på att hon inte hade frågat sin dotter om saken.Hon fick flytta tillbaka och efter en tid utan uppmuntran från Carola bestämde Zoey själv vem hon ville ha boende hos sig. Jag tyckte det var intressant och alldeles rätt. Ofta känner jag att jag kunde ha varit en bättre förälder och låtit våra barn bestämma lite mer när de var barn.Jag tröstar mig med tanken att de har lärt sig av våra misstag och gör säkert sina egna misstag. Det viktigaste är att erkänna och förstå dem om de tar upp något som de var missnöjda med. Sedan kan de förlåta oss och kanske få någon sorts lärdom av det.
 
Fr. Johnny säger till oss idag: "As we strugglle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves./När vi kämpar med att leva ut vår tro genom de olika relationerna i våra liv behöver vi vara beredda på misslyckanden och vara milda med oss själva." Resten finns i brevet.
 
Jag fick en glad nyhet under veckan. I våras bad vi ofta för ett par med 2 barn, som var nära att gå skilda väger.Situationen verkade vara väldigt komplicerad. De hade begärt skilsmässopapper och hade 6 månaders betänketid. Bönerna blev hörda och de har inte separerat.  Barnen sade: "Jesus har segrat". Tack Herre, Du som är källan till allt liv. Ge oss alla större tro. Allt är möjligt för Dig. Vi fortsätter be för de två, som vi vet behöver våra böner.  Herre, du förstår deras situation. Vi ber att du kommer med ditt ljus och låter dem känna Din närvaro. Låt  Din Ande vägleda dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
En kvinna vill att vi ber för hennes dotter Rebecca, som kommer att opereras snart.  Herre, vi överlämnar Rebecca till Dig.  Lindra familjens oro och låt Din Andel leda läkare och övriga berörda. Jesus Heliga, Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu kommer Påve Franciskus snart på besök.  Herre, tack Herre för att Du har skickat Påven till oss.  Må Hela Sverige blir påverkat av besöket i tro, hopp och kärlek. Helige Ande, inspirera alla som deltar och alla som följer Mässan på TV. Må besöket ge frukt, frukt som består.
 
Compassionate God, you know the secrets of our hearts.  Turn my offering, however small, into something useful for those whose needs you alone know.
Medlidande Gud, Du känner våra hjärtans hemligheter. Styr mitt hjälpbidrag, så litet det är, till någonting användbart  för  dem, vars behov Du ensam känner.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette 


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?