2017-03-20

 

Veckobrev Lent 3Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 


Hej allihopa,
Jag började det här brevet på Helige Patricks Dag. Tyvärr försvann det jag hade skrivit. Det var kanske meningen. Det är en speciell tid för mig, inte bara för att det är Irlands nationaldag; Min Mamma gick bort den 16 mars,1998;  jag träffade Fr.Johnny den 18 mars 2001 för första gången, när han presenterade ständig bön för äktenskap och familj efter söndagsmässan i den som då var då hans hemförsamling. Dagen efter, 19 mars, dog min bror. Sexton år har gått förbi och mycket har hänt sedan dess. Våra tre barn är gifta och snart har vi, om allt gå bra,  6 barnbarn. Vi har mycket att vara tacksamma för. Jag känner både vemod och glädje när jag tänker på detta och allt annat som har hänt sedan dess. Herrens vägar är outgrundliga.  Hjärtligt tack till alla er som ber och till alla samordnare och andra som hjälper till att sprida ständig bön för äktenskap och familj. Alla människor är en del av en familj. Som Helige Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer". Jag vet att rörelsen bär frukt.
En kvinna  vill att vi ber för hennes bror med fru. Det finns risk för skilsmässa på grund av broderns långvariga beroende av marijuana. Herre vi överlämnar den här familjen till Dig. Du vet vilket lidande det är för hela familjen speciellt frun och barnen. Vi ber att du helar broderns inre och hjälper honom att inse att han är på väg att förlora allt. Ge honom mod att kunna ta steget bort ifrån beroendet och att kunna lita på att Du är med honom. Hela relationen mellan honom, hans fru och deras två barn så att de kan fortsätta att vara en hel familj. Ge hans fru den styrka, mod och visdom hon behöver i den här situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Den familjen som vi har bett för många gånger och som har separarat är i fortsatt behov av vår böner. Kvinnan befinner sig i en väldigt utsatt situation och mannen är inte det minsta intresserad av att göra det lättare för henne. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig. Herre, Du vet hur uppgiven hon känner sig. Stärk henne till kropp och själ. Ge henne visdomen att veta vad den bästa lösningen är. Ge paret gåvan att kunde förlåta varandra och att kunna samarbeta. Låt inte barnet lida av situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
En begåvad lärare vill att vi ska be för henne. Hon lider av utmattning och är nära att gå in i väggen. Situationen i skolan känns nästan lite omänsklig. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Vi ber att Du helar henne till kropp och själ oh hjälper henne att vara mottaglig för all hjälp hon kan få för att lindra hennes situation. Ge henne visdomen hon behöver för att kunna handskas med situationen. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.
Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my life. May I continue to grow in gratitude and be ever more atuned to the many ways you reveal yourself to me each day. Jesus min  följeslagare och mitt hopp, tack för Din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och vara mer och mer i samklang med de många sätt Du visar Dig för mig varje dag.  Loyola Press
Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

I am preparing to go to St. Anne’s Parish, Dunmurry, for a Parish Mission tomorrow.  I thought I had better send this to you tonight just in case I didn’t get a chance to send it on Tuesday next week as usual.  Please pray for Brendan Keane and myself and all the people of St. Anne’s that the week of Mission may be a great boost for their faith and for the whole parish.  You will be in my prayers as always.  May God bless you and all your loved ones in the weeks ahead.


Johnny

2017-03-12

 

Veckobrev Lent 2Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här 

Hej allihopa,
Fr. Johnny önskade oss en glad fasta i början av fastan. Det kändes bra och jag älskar den här tiden på på året. Jag blev också glad när jag fick en meddelande från Lilja, som hade upptäckt bloggen och ville vara med. Fastan är en bra tid att värva nya bedjare.
Tyvärr har jag fortfaradre krångel med datorn. Det känns trist. Tacksam om ni ber att jag snart får ordning. Just nu gör jag så gott jag kan.
För två veckor sedan hade vi ett inspirationsmöte här i Karlstad. Vi var inte så många men det var ett innerligt möte och det gav mig inspiration. Tyvärr var det på sportlovet. Bertha och jag hade kontakt  med alla före mötet och det var många som önskade förbön för olika intentioner. Det är underbart att veta att vi är så många som är förenade i bön som en kedja på vår bönedag, som är den 8e i månaden. Vi får inte glömma att be för Fr. Johnnys intentioner. Han ber för oss på våra respektive bönedagar. Herre, Du som är källan för allt liv, tack för Fr. Johnny och för allt han gör i Ditt namn. Ge honom visdom och styrka att kunna fortsätta. Må allt han gör bära mer frukt, frukt som består.
När vi lyssnar på radio och läser i tidningar o.s.v. kan vi lätt bli nedstämda och tycka att allt är hopplöst. Jag läste följande på Loyola Press och blev rörd:  &All of us are invited to the Lord's banquet - the broken and forgotten along with the best and the brightest. All are called to share in the divine revelation of God's healing love as experienced through the saving grace of Jesus Christ and the Holy Spirit. Paul is t making sure we understand our tasks as christians are to be living witnesses of this profound truth. We needn't worry that our faith is leaving anyone out, for God makes his sun shine on everyone. Alla är bjudna till Herrens gästabud - de trasiga och de bortglömda  brevid de bästa och de begåvade. Alla är kallade att dela den gudomliga uppenbarelsen av Gud's helande kärlek  som erfars genom Jesus Kristi frälsande nåd och den Helige Ande. Paulus vill vara säker på att vi förstår att vår uppgift som kristna är att  vara levande vittnen till denna djupa sanning. Vi behöver inte vara bekyrmade att vår tro  lämnar någon utanför,  eftersom Guds sol skiner på alla.&
God, you show me how to love - without condition, without clinging to past injuries. Grant me the grace today to love freely as you do today. Amen. Gud du visar mig vad kärlek är - utan villkor, utan att hålla fast vid gamla oförrätter. Ge mig nåden idag att älska obehindrat som Du gör idag. Amen. Loyola Press
Varma hälsningar under andra veckan i Fastan,
Colette

Dear Friends,

Thank you for your love and your prayers this past week.  I hope it has been a good week for you and all your loved ones.  I am sending you the Couple Prayer/Newsletter piece for the second week of Lent.  It’s amazing how quickly the weeks go at this time of the year. 

Please say a prayer for us this week.  On Thursday evening we are having the launch of a new book on Parish Pastoral Councils in Derry. This is a book that was written by the team that has been giving the training for Parish Pastoral Councils in the Derry Diocese over the past few years – Paddi Coyle, Fr. Oliver Crilly, Tony Crilly and myself.  The title of the book is The Energy Within, Parish Pastoral Councils Today, published by Veritas.  Keep an eye out for it!!

You will be in my prayers during the next week.  May God bless you

Johnny 


2017-03-06

 

Veckobrev Lent 1


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Fr. Johnny ger oss bland annat följande  ord att tänka över under Fastan: "The question for Lent is not what am I going to give up but rather in what ways am I imprisoned so that I am not totally free to love God with my whole heart and my neighbour as myself. Frågan är inte vad jag vill avstå ifrån utan istället på vilket sätt  jag är en fånge, så att jag inte är helt fri att älska Gud med hela mitt hjärta och min granne som mig  själv. Resten finns i Couple Prayer.
Till min stora glädje fick jag i posten igår ett studiehäfte från KPN, som handlar om "Att älska och ära Dig".Kursmaterialet är avsett för kurser i friskvård för par.  Det verkar vara ett spännande material med concentration på komunikation mellan och inom de respektive par som deltar. Paren lär sig bland annat att kommunicera bättre och att hantera konflikter.)  Följande citat från vårt bönehäfte finns i boken: &ett äktenskap är en resa, inte ett mål. Det  är varje makas och makes resa närmare till varandra, i kärlek. Det finns mycket som är gemensamt för alla gifta par. Men varje äktenskap är ändå unikt. Ingen resa är den andra lik. I vår bön tackar vi Gud för kärlekens gåva, som drar makar till varandra. Vi ber Gud, som är kärlek, att låt kärleken mellan  alla makar växa, så att de kan ge sig till varandra än mer helhjärtat:  med stor glädje.&    Mer information finns hos KPN www.kpn.se . 50% av alla äktenskap i västvärlden slutar i skilsmässa.  Den här kursen kan vara ett hjälpmeden att rädda dessa.  Herre, vi ber att du inspirerar många par att delta i sådana kurser. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jag fick medelande idag att Karin Wiking har somnat in. Hon hade ansvar för Moder Teresas rörelse i Sverige. Jag tror många av er vet vem hon är.Herre vi tackar Dig för hennes långa liv och vi ber att allt som hon har gjort bär rik frukt, frukt som består.
Förbön behövs för en familj där flera har varit sjuka under senare tid. Herre, vi överlämnar familjen till dig. Låt dem känna att du är med dem och helar de sjuka till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jesus, you are the master farmer. Help me to follow your example of planting with grace, confidence and love. Jesus du är mästarbonden. Hjälp mig att följa Ditt exempel och plantera med nåd, tillit och kärlek.    Loyola Press                                                              
Varma hälsningar under 1a veckan i fastan,
Colette

2017-02-20

 

Veckobrev Ordinary 7


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa;

Fr. Johnny säger viktiga saker till oss den här veckan: "in marriage it is so important not to let things fester but to sort out any differences immediately. The temptation is to keep it going and to hurt one another even more./ I äktenskap är det så viktigt att inte låta saker och ting gro utan sortera ut meningskiljaktigheter på en gång. Frestelsen är att fortsätta och att såra varandra ännu mer." Man kan säga samma sak för alla mänskliga relationer. Men det är inte så lätt.

Jag läste följande inspirerande text på heligt rum/sared space. "Låt er botas av Jesus. Alla vet var vi har våra sår och brister. Det är något som vi alla har och det rör sig inte bara om en utan 2, 3, 4 och tjuo. Alla vet vi det. Må Jesus hela våra sår. Men för att det ska kunna ske måste jag öppna mitt hjärta så att Han kan komma in. Om vi ber Jesus om detta kommer han också att göra det. Låt dig bli botad av Jesus".
Påve Franciskus

Jesus, your healing brings life. Give me the grace to see the places in my life most in need of your healing touch so that I may be made whole. Jesus, ditt helande ger liv. Ge mig nåden att se platser i mitt liv som har mest behov av Din helande beröring, så att jag må bli helad.
Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

Thank you for your prayers last weekend for the Day for Married Couples in Clonard.  It went very well.  We had 15 couples, with a wide variety of ages, which was great.  It could not have gone any better.  Please pray for us this weekend as a few of us are meeting with those organising next year’s World Meeting of Families to see how we can contribute to it.

Attached is my input for Ordinary 7.  As usual, you will be in my prayers through this week as I thank God for you and ask God to continue to bless you and all your loved ones.

Johnny

2017-02-09

 

Veckobrev Ordinary 5 och 6


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa;
Nyligen sade någon till mig att receptet för ett gott äktenskap är öppenhet, ärligheten, omtanke och jag lägger gärna till ordet respekt. Allt är förstås grundat på kärlek.
Gud, hör våra böner för paret som befinner sig i kris och som vi ofta har bett för. De har gjort lite framsteg, men  vill gärna att vi fortsätter att be för dem.  Herre, tack för att Du hör bön. Vi ber att paret är öppet för Din ledning och att Du visar dem vägen till en genuin förståelse, ett genuint lyssnande till varandas synpunkter och ett geniunt närmande till  varandra. Låt dem inte såra varandra och hjälp dem att kunna vara behärskade. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Anna, som nyligen förlorade sin man efter ett 43årigt äktenskap, befinner sig i djup sorg.  Herre, vi överlämnar Anna till Dig. Du vet hur hon känner sig just nu. Var med henne och bär henne genom sörgen. Trösta henne och låt henne känna sig buren av andras böner. Må hennes man vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Father of compassion, God of all encouragement, thank you for reaching  out to me when I am most in need. Help me to do the same for others. Medkänslans Gud, all uppmuntrans Gud, jag tackar Dig för att Du är med mig när jag mest behöver Dig. Hjälp mig att kunna göra detsamma för andra. - Loyola Press
Varma hälsningar,


Colette


Dear Friends

It struck me today, as I was thinking about you and praying for you, that I will be away next week and am uncertain about Internet access.  I am going to Esker for our Redemptorist Province Retreat on Sunday and we will return to Clonard on Friday.  So, in case anything should happen that I could not send you the Couple Prayer for the following week, I am sending it now.

Please pray for us that these days of prayer and reflection together will be good for us individually and as communities and that we will be able to serve you better in the year ahead.  You will be in my prayers too during that time that God may continue to bless you and all your loved ones with joy and peace and love.
It struck me today, as I was thinking about you and praying for you, that I will be away next week and am uncertain about Internet access.  I am going to Esker for our Redemptorist Province Retreat on Sunday and we will return to Clonard on Friday.  So, in case anything should happen that I could not send you the Couple Prayer for the following week, I am sending it now.

Please pray for us that these days of prayer and reflection together will be good for us individually and as communities and that we will be able to serve you better in the year ahead.  You will be in my prayers too during that time that God may continue to bless you and all your loved ones with joy and peace and love.

Johnny

Dear Friends,

Thank you for your prayers for us last week on our Province Retreat in Esker.  Everything went very well for us.  It was an enjoyable and fruitful retreat.  I ask for your prayers for us in the week ahead, especially on Saturday, February 11th.  We are having a Day for Married Couples in Clonard.  There are 14 couples booked for that day at present, which is marvellous.  We hope that this will be the first of many days for couples here. 

As always you are in my prayers.  May God continue to bless you and all your loved ones in the week ahead.

Johnny


2017-01-29

 

Veckobrev Ordinary 4


Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa;

Den här veckan blev en bättre vecka. Jag erfar ofta att när jag känner mig lite nere händer någonting, som lyfter upp mig igen. Gud lämner oss inte ensama, även om det ibland  kan vara svårt att tro det.

Förbön behövs för en 34årig man som har ett problem med ena foten och måste använda kryckor.
Han har också en böld på skinkan, som  kommer tillbaka hela tiden. Det har pågått i ungefär 5 månader och ingen vet vad det beror på. Nu ska han få en ny utredning.
 Herre, vi överlämnar honom till dig. Vi ber att Du inspirerar läkaren, som kommer att utreda honom. Må de hitta orsaken till hans tillstånd, så att han får den rätta behandlingen. Må mannen och familjen känner sig burna av andras böner. Hela honom till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Let us pray for that inner peace which comes from knowing that Jesus is always very close to us no matter what is going on in our lives.
Låt oss be för den inre frid som kommer från att veta att Jesus alltid är väldigt nära oss och det spelar ingen roll vad som pågar i våra liv.
Living Space. En del av Sacred Space/Heligtrum.

Lord, you increase your gifts of love in us day by day. Fill us with faith and let that gift spread through us to those we meet.We make our prayer through Christ our Lord. Amen.
Herre, du förökar Dina kärleksgåvor i oss dag för dag. Fyll oss med tro och låt denna gåva sprida sig genom oss till dem vi möter. Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre. Amen.
Fr. Johnny. Couple prayer.

Varma hälsningar;
Colette


Dear Friends,

Thank you for your prayers last weekend.  I was in Holywood parish, Co. Down, setting up a monthly day of prayer for Marriage and Family Life.  The response was great.  113 people signed up for an hour of prayer on the last day of each month so that this day will be filled with prayer for Marriage and Family Life there from now on.  Thank God.

Attached is the Couple Prayer for next week.  Please keep encouraging married couples to pray together and to build up their love together for the sake of the world and the Church.  And if you can get the Continuous Prayer for Marriage and Family Life into your own parish or any other parish please let me know.  You are in my prayers.  Please keep me in yours.  God bless you always.
Johnny

2017-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Den här veckan har varit en tuff vecka. Ibland kan det vara lätt att tvivla och jag blir inte heller uppmuntrad av situationen i världen. Tacksam för en liten förbön.
En kvinna som vi har bett för tidigare vill ha förbön för sig själv och sin dotter. Hon har haft 3 operationer under hösten och mår inte riktigt bra. Hennes dotter har någonting som växer i/bakom bihålan.
Herre, vi överlämnar den här kvinnan och hennes dotter till dig. Låt dem känner sig burna av andras böner. Hela dem till kropp och själ. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig

 Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love.
Send forth Your Spirit and renew the face of the earth
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem kärlekens eld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Varma hälsningar,
Colette


Dear friends,

I hope everything is going well for you and all your loved ones.  Thank God
I am enjoying the New Year so far.  It is a time that I love each year, to
see the first signs of new life beginning to appear in nature.  It is always
a source of fresh hope and confidence.  I attach the Couple
Prayer/Newsletter piece for next week.  The call in it is to make fresh
starts in all our important relationships so that we can become sources of
hope for the world around us.  Please pray for me this coming weekend as I
will be in the parish of Holywood, Co. Down, to set up a monthly day of
prayer for Marriage & Family Life there.

I also attach a flyer for a day for Married Couples that we are having here
in Clonard in February.  Maybe you would keep that in your prayers also.
And if there are couples that you think may be able to be with us for it
please let them know about it.  God bless you and all your loved ones
always.

Johnny


2017-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Hej allihopa;
 
För ett tag sedan fick jag följande från Christina: "Vår bönerörelse är just till för att hjälpa alla äktenskap, det är en stort uppgift. Det är svårt med äktenskap där makarna inte känner sig hemma. Ett stort problem kan vara att man inte upplever sig erkänd för den man är, att den andre/andra kräver all uppmärksamhet, så att man kan bli förkrympt i stället for att tillåtas växa och blomma. Paulus har skrivit om makarnas relation till varandra, men jag har svårt att acceptera hans råd till hustru, att underordna sig maken i allt. Visserligen kommer sedan kravet på maken att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, men klarar han det?  Ingen kan kräva av sin partner att var en lika fullkomlig människa  som Jesus, men försöka ha generositet mot varandra, överseende i kärlek. De inledande orden hos Paulus är at man ska underordna sig varandra, så att det blir balans. Då är chansen stor för ett harmoniskt äktenskap. Gud hjälper alla äktenskapsmedlare och handledare, inte minst präster."
 
Herre, vi ber för alla äktenskap där det finns allvarliga problem och där det finns tillfälliga problem. Vi ber att Du bryter in i äktenskap och ger dem de ord de behöver för att kunna förstå varandra och för att kunna återställa harmoni och en bra balans i äktenskapet. Ge dem klarhet att acceptera det de kan ändra, mod att ändra det de kan och visdomen att förstå skillnaden. Jesus' Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
f. John Bashobora från Uganda kommer att hålla en karismatisk reträtt i följande platser under februari månad:
 
Halmstad 10e till 12e februari
Umeå  17e till 19e februari
Skövde 20e till 22e februari
 
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Mer information finns på de respektive katolska församlingarnas anslagstavlor.
Huvudarrangör: Eva Johansson  evajoh12gmail.com
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles to recognize and carry out the mission, you have entrusted to me. Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som lärjungarna att känna igen och genomföra uppgiften, Du ha anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till Dig för stöd och vägledningen jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i början av 2017,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2017-01-06

 

Veckobrev Baptism of the Lord

Hej allihopa;
 
Ett nytt år har börjat och det är inte alltid lätt att vara optimistisk. I vissa situationer känner jag mig väldigt kluven och försöker ställa frågan, "vad skulle Jesus säga" eller "vad skulle Jesus göra". Jag tänker ofta på vad Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Jag har tänkt mycket på något som Christina nyligen skrev till mig och jag citerar en del av det: "När jag låg och inte kunde sova tänkte jag, att det har ju länge varit så, att katolska par har rätt att separera. Det finns parförhållanden som är outhärdliga.  Hittills har det varit mycket svårt att få ett äktenskap annullerat. Numera händer det allt oftare, kanske har man förstått, hur olidliga och utanför Guds tanke om äktenskap vissa förhållanden kan vara, så att det inte längre kan sägas motsvara Guds tanke med äktenskap." En sak är säker, att det är viktigt att be för vårt egna och andras äktenskap, speciellt att de äktenskap, som håller på att hamna i kris söker hjälp, både mänsklig och andlig, innan det är för sent. I år kommer jag att försöka lägga lite mer tid på spridning av Ständig bön för äktenskap och familj. Det som är så underbart med den här rörelsen är att alla livets olika skeden är inkluderade, även för den, som är kallad att leva livet ensam.
 
Tacksam om ni ber en liten bön för Börje, som får palliativ vård och är väldigt svag och för hela familjen. Herre, vi lägger Börje och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över Börje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus, you always welcomed little children when you walked on this earth. Teach me to have a childlike trust in you. To live in the knowledge that you will never abandon me.
Jesus, Du välkomnade alltid små barn när du gick på denna jord.  Undervisa mig om att ha en barnslig tillit till Dig. Att leva i kunskapen om att Du aldrig kommer att överge mig.
Loyola Press
 
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet
 
Varma hälsningar och god fortsättning på året 2017;
Colette
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-31

 

Veckobrev Holy Family

Hej allihopa;
 
Julen är över och imorgon är det 2017.  Vi har haft det fint med Francis och familjen. Julafton gick vi till "Barnens Katedral". Den lokala svenska kyrkan där både Francis och Patrick deltog i olika grupper, när de var små. Det var en resa tillbaka i tiden för Francis. Casper, som blir 5-år i april, kunde sitta still och lyssna medan Rasmus satt still för det mesta, men mot slutat blev det för mycket för honom. De är väldigt olika, men båda två är charmiga, på var sitt sätt.
 
Christina skriver: "Och Gud hjälper alla dessa som du nämnt i ditt brev, de som verkligen behöver Guds hjälp.Jag ber att paret som skilt sig finner frid och harmoni i sina liv, var och en på sitt håll. Ett äktenskap som inte fungerar är ohållbart. Gud give dem nåd."  Herre, du känner till hela situation, som är komplicerad. Vi ber att de får allt hjälp de behöver nu för att kunna komma överens för barnets skull. Ge dem gåvan att kunna samarbeta. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har ofta bett för ett annat par, som är i kris.Ibland känns det hopplöst, men ingenting är omöjligt för Dig, Herre. Herre, vi ber att båda parter inser vad som håller på att hända. Herre, hjälp dem att i lugn och ro kunna sitta ner och försöka verkligen förstå varandras olika behov och känslor. Hjälp dem att förstå att det är deras relation som är viktigast och det är detta de måste arbeta med. Låt barnet inte komma till skada. Låt de som finns omkring förstå att de måst ge paret utrymme att kunna utveckla sin relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Facing a new calendar year, may we shine with divine light. May this light shine within, so we believe we are the children of God, loved to the core. May we in turn love othes limitlessly and so bring them light and consolation in their daily lives.
Nu, när vi möter ett nytt kalenderår, må vi lysa med gudomligt ljus. Må det här ljuset lysa inom oss, så vi tror att vi är Guds barn, helt och hållet älskade. Må vi, i vår tur, älska andra
gränslöst och på så sätt bringa ljus och tröst i deras dagliga liv.
Loyola Press
 
Jag önskar oss alla ett välsignat och glädjefyllt Nytt År!
 
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-22

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa;
Det var glädjande att få brev igen från Fr. Johnny med Couple Prayer. Se nedan.
Vi hörs igen efter Jul.
Jesus, light of the world, thank you for sending me forthe into the world to be your light. Help me to put aside all that prevents me from letting your light shine through me.
Jesus, världens ljus, tack för att du sände in mig i världen att vara Ditt ljus. Hjälp mig att åsidosätta allt som hindrar mig att låta Ditt ljus lysa genom mig.
Loyola Press.
Varma hälsningar inför julhelgen;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-18

 

Fr. Johnny o hans brev

Hej allihopa;
Tyvärr kraschade Fr. Johnnys dator för 2 veckor sedan.. Jag skrev till honom och han sade att han har förlorat allt, men en del har han fått tillbaka. Jag kan nästan känna hans bedrövelse.Så mycket arbete som måste göras om. Han säger att det kommer att ta lite tid innan allt är i ordning igen. Enligt uppgift är Fr. Johnny inte inblandad i förberedelsekurser för äktenskap längre. Han ger många "Parish Missions" i olika församlingar  runt om på Irland och samtidigt sprider han ständig bön för äktenskap och familj. Herre,vi tackar Dig för Fr. Johnny. Tack för att han, som Maria,svarade på Din kallelse och har ägnat sitt liv åt äktenskap, speciellt rörelsen ständig bön för äktenskap och familj. Må hans arbete fortsätta att bära allt mer frukt, frukt som består.
 Ann har haft en brun fläck, som blev bortopererad, i munnen . Den kommer att analyseras. Tyvärr har de hittat två till och en fläck på tungan. Hon vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Anne till Dig. Vi ber att hon känner Din närvaro i den situation hon befinner sig i. Lindra hennes och familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som nyligen fick stroke och inte kan tala behöver våra böner. Herre, vi överlämnar henne till Dig. Du vet hur fruktansvärt det är att var i hennes situation och hur övergiven hon måste känna sig. Vi ber att du ger henne den styrka och det mod hon behöver för att inte ge upp. Låt henne känna att Du är med henne. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Vi ber för familjen som vi ofta har bett för och som nyligen har separerat. Jag vet inte ur läget är just nu, men är övertygad att de behöver våra böner.  Herre, Du vet allt om situationen. Låt ingen av dem komma till skada, utan låt dem gradvis kunna förlåta varandra och kunna samarbeta till barnets bästa. Hela deras sår. Herre Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Juletid är en väldigt svår tid för dem som är ensamma. I Fr. Johnnys Couple Prayer löd en av hans frågor: For others: How will you bring hope to others in the lead up to Chhristmas. För andra: Hur kan vi bringa hopp till andra som ett led inför jul.
Jag vet inte när Fr. Johnny kommer att höra av sig igen, men om han inte har hört av till det Nya Året, kommer jag att höra av mig. Tveka inte att skriva om ni behöver förbön.
Under tiden önskar jag en välsignad och glädjefylld Jul.
Lord, thank you for your healing love. Help me to be an instrument of your healing presence.
Herre, tack för din helande kärlek. Hjälp mig att vara en redskap för din helande närvaro.
Loyola Press
Let Jesus be really reborn again in us this Christmas.
Låt Jesus pånyttfödas i oss på riktigt denna Jul.
Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum
Jag önskar Er en välsignad och glädjefylld Jul.
Colette

2016-12-03

 

Veckobrev 2 Advent


Hej allihopa;
Hoppas veckan har varit fin.  På ett sätt har det gått lite trögt för oss, vi har bara gjort den nödvändigaste städningen efter familjeträffen förra helgen. Istället har vi lagat vegetarisk mat och gått promenader vid Kilene gård på Hammarö.  Där finns välpreparerade motionsspår. Det var soligt och fint i Guds natur.
Hoppas att ni kommer ihåg att be för Fr. Johnny. Jag tycker han alltid är inspirerande och konkret i sina reflektioner. Han ber alltid för oss. Den här veckan säger han bland annat till oss,
Count your blessings here and begin seeing how much you are receiving from those you love rather than all you think you are giving. This will be a wonderful preparation for the joy of Christmas/ Räkna dina välsignelser nu och börja upptäcka hur mycket du tar emot från dem du älskar, hellre än allt du tror du ger. Detta kommer att vara en underbar förberedelse för Julens glädje.  Resten finns i Couple Prayer.
Igår natt vaknade jag strax efter kl. 4 och kunde inte somna om, så jag steg upp och kokade en kopp te för mig själv. Jag gick in på Fr. Johnnys hemsida www.continuousprayer.net.
Det är en väldigt inspirerande hemsida, med många bra tips för äktenskapet.  Under rubriken "Love is for Life Trust " finns "Growing together in Marriage" där han beskriver 5 element för att växa tillsammans i äktenskapet. De är:
Time together/Tid tillsammans
Affection/Tillgivenhet
Respect for differences/Respekt för olikheter
Praise and thanksgiving/Beröm och tacksamhet
Couple Prayer/Parbön
Tips för varje ämne finns beskrivna.
Det finns mycket annat på den hemsidan som är värt att läsa och bli inspirerad av.
Paret som vi ofta har bett för, som nu under veckan går skilda vägar, behöver våra böner.De har ett möte med familjerätten i veckan angående barnet. Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig. Du vet vad de går igenom just nu. Vi ber att generositet finns i bilden och att barnets bästa är deras högsta prioritet. Du vet att de måste ha en relation på grund av barnet. Bryt in med Din Ande, så att de kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Ge personalen på familjerätten visdom, så att beslutet blir det bästa för barnet. Hela paret till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jag vet inte hur det ligger till för paret i kris, som vi bad för förra veckan, men jag tror de fortsätter att behöva våra böner. Herre, vaka över det paret och låt Din Ande leda dem, så att de hittar tillbaka till varandra innan det är för sent. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.
Jag tror vi alla vill be för alla hemlösa i Aleppo.  Herre, vi ber att du vakar över alla människor som har det så oändligt svårt i Aleppo. Hjälp dem att hitta vägar, så att de kan komma därifrån. Låt dem känna sig burna av Dig. Vi ber för ett slut på eländet och frid på jorden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Nu, när jag skriver, hör jag på radio att det är de funktionshindrades dag. Herre, låt alla som har funktionshinder får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Hjälp dem och familjerna att växa i tro, hopp och kärlek till dig och varandra.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet.
Come Lord Jesus.
Kom Herre Jesus.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette

Hej allihopa;


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?