2016-10-17

 

Veckobrev 29 och 30 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Jag vet inte riktigt hur det är för paret som kommer att gå skilda vägar, men jag vet att vi måste fortsätta att be för dem. Förra gången, när kvinnan som är inblandad hörde av sig skrev hon: "Jag har det mycket svårt, men Herren ger mig alltid ljusglimtar och gåvor som jag försöker att vara uppmärksam på". Herre, var med familjen, tack för kvinnan, som trots svårigheter förstår att Du är trofast. Lindra hennes lidande och hjälp paret att kunna samarbeta och förlåta varandra, speciellt för barnets skull. Låt allting ordnas enligt Din vilja. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på  Dig
 
Marina Håkonsson hörde av sig med följande uppmuntrande ord: " Som alltid läser jag dina brev med dina böner för de människor som du berättar om i brevet.  Vi kan inget annat än hoppas. Men att överlåta allt till Gud och be "Ske din vilja" ger ett lugn och en frid som kommer av tilliten att allt vilar i Guds händer." Tack Marina.
 
Marian berättade att hennes kör kommer att medverka med andra körer under Påvens Mässa i Malmö, ungefär 200 personer. Hon körde en minibuss från Lund till Vadstena över helgen; Alla körer skulle öva tillsammans. Det var på gränsen att hon inte kunde följa med på grund av sjukdomsfall på jobbet, som kunde hindra henne från att få ledigt.  En äldre herre, medlem i kören  erbjöd sig att köra bussen i hennes ställe ifall hon inte fick en vikarie, vilket visade sig inte vara lätt.  Men till slut, efter mycket ansträngningar fick hon först tag i någon som kunde ta hennes jobb på lördag och efter mer ansträngningar och i sista minuten fick hon tag i någon som tog söndag. Det visade sig att under tiden hade den äldre herren som skulle ha kört bussen fått hjärtbesvär och inte kunde följa med. Mannens fru berättade för Marina att hon hade bett till Gud att Marian skulle hitta möjligheter att följa med på körhelgen i Vadstena. Bön och handling är ett. Tack Marina för den här härliga historien.
 
Fr. Johnny skriver brev för två veckor den här gången. Han skriver om Bönens Kraft den här veckan. "There are many things that knock the heart  out of us today.Many people have given up.
Yet we have a power that can bring us through all of it - the power of prayer./ Där finns många saker som tar hjärtat ur oss idag. Många människor har givit upp. Men vi har en kraft som kan  ta oss genom allt  - kraft i bönen. " säger Fr. Johnny.  Resten finns i Fr. Johnnys brev - Couple Prayer (bilagt). 
 
Påvens besök närmar sig.   Vi får be att Herren vakar över besöket och att många blir kallade att delta. Må hela Sverige få inspiration från Påve Franciskus.
 
As we come to know God through Jesus, we are drawn into love with the Father. As we grow in this relationship, our love spills over to others and the circle of love keeps growing.
När vi lär känna Gud genom Jesus, blir vi indragna i kärlek till Fadern. När vi växer i den relationen flödar vår kärlek över till andra och kärlekscirkeln fortsätter att växa
Loyola Press
 
Glöm inte att titta på Couple Prayer för Vecka 30 nästa vecka.
 
Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-10-09

 

Veckobrev 28 söndagen under året

Hej allihopa;
"Come alive through gratitude./Bli levande genom tacksamhet", säger Fr. Johnny till oss idag; Se vidare här.
Varje gång jag hör att ett äktenskap har kraschat får jag ont i hjärtat när jag tänker på att så mycket påverkas, inte minst barnen och nästa generation. Många äktenskap har problem efter första barnets födelse, när äktenskapet går in i en ny fas. Melinda Gates blev intervjuad av Skavlan i lördags. Hon sade att innan hon och Bill gifte sig hade de långa, viktiga diskussioner om hur de skulle lösa "livets puzzel" när de fick barn. Hon berättade att föräldrar i barnens skola blev väldigt förvånade när Bill Gates, VD för Microsoft, körde barnen till skolan. Det finns många viktiga diskussioner som borde äga rum innan giftermål. För att kunna samarbeta och kommunicera om allt måste man ha redskap för att kunna göra det. Fr.Johnny predikar hela tiden att när det kommer till äktenskapsförberedelse, borde den största vikten läggas på kommunikation.
Jag fick följande info från Karin, som tog Ständig Bön för Äktenskap och Familj till Womens Federation for World Peace.  Organisationen tror att om vi ska ha fred i världen måste vi börja med familjen. Senare års förvirrade diskussion om genusdefinitioner och olika formers familjekonstellationer gör att det känns ytterst angeläget att ta ställning för äktenskap mellan man och kvinna. Det finns ett medborgarinitiativ som syftar till att EU ska anta en traditionell familjedefinition. Målsättningen med detta initiativ är att samla in 1 miljon signaturer. Deadline är 11 december i år.
All information om initiativet finns här och vi försöker nå så många nätverk som möjligt. I Sverige har endast 0,9% av signaturerna, som behövs för att EU ska beakta förslaget, kommit in till dags datum.
Bön behövs för en kvinna som fick stroke för några veckor sedan.  Hon har förlorat gåvan att kunna prata och har inte fått den hjälp hon behöver för att kunna få rösten tillbaka. Herre, vi lägger den här kvinnan i Dina Helige Händer. Låt henne känna Din närvaro och känna sig buren av andras böner.  Öppna vägen för henne att få den hjälp hon ha rätt till. Hjälp  familjen att kunna förstå hennes behov och att kunna hjälpa henne på alla möjliga sätt trots språksvårigheterna; Hela henne till kropp och själ. Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written Your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit Ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-10-01

 

Veckobrev 27 söndagen under året

Hej allihopa;
"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så sanna. I Couple prayer säger han: "We are temples of Gods Holy Spirit with all the power of God´s love to transform the world. / Vi är Guds Helige Andes tempel med hela Guds kärlekskraft att omvandla världen." När jag läste de här ord tänkte jag på Ständig bön för äktenskap och familj och hur viktigt det är. Ibland kan man undra om det hjälper, men många har berättat för mig hur uppmuntrande det är att veta att det finns de som ber för en.  Själv tycker jag att det är fantastiskt att veta att vi är många som ber för samma sak.  Vi får inte glömma vad Helige Johannes Paulus den andre sade; "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer."
Bön behövs för Rebecca, som väntar på en operation. Familjen har också ekonomiska problem.  Herre vi överlämnar Rebecca till Dig och ber att Du inspirerar sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Hela henne till kropp och själ. Ge familjen möjligheten att lösa de ekonomiska problem som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi fortsätter att be för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdomen de behöver, så att allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa,  Du vet hur svårt det är när man befinner sig i den här situationen. Vi ber att de får den hjälp som behövs, så att båda parter kan klara situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-09-25

 

Veckobrev 26 söndagen under året


Hej allihopa;
De var glädjande att höra att Fr. Johnny kunde fira sina 50 år som präst i tre dagar.  Det är en stor sak att vara präst i 50 år. Herre, tack för att Fr. Johnny finns och för allt han gör för äktenskap och familjeliv.  Han skriver till oss bland annat: "It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the parish we are part of.   Tiden är inne att fånga Jesu Ande och låta vår kärlek lysa ut över världen vi lever i och församlingen vi är en del av." Mer finns i bilagan.
För några veckor sedan bad vi för ett par som skulle gå skilda vägar men det har de inte gjort.
Tack Herre, för ditt ingripande i det här äktenskapet. Må de gå vidare med en fördjupning av sin relation. Moder Maria, vaka över dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdom de behöver, så att
allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa. Gör dem mottagliga för all hjälp de kan behöva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Lord, you know the stresses and issues that cloud my mind and heart.
Send forth your spirit that I, with greater clarity, embrace and act upon the gift of faith, hope and love.
Herre, Du känner till de påfrestningar och frågor som fördunklar mitt sinne. 
Sänd ut din Ande, så att jag med större klarhet omfamnar och handlar enligt gåvorna tro, hopp och kärlek.
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-09-19

 

Veckobrev

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
Hej allihopa;
 
Så underbart det är med sensommardagar!  Luften är helt annorlunda än under våren.  Det känns som ett lugn har kommit ner över jorden och det är vilsamt. De olika årstiderna är verkligen fantastiska.  Tack Herre, Du som har skapat allt.
 
Jag undrar om några av er tittade på Skavlan i fredagskväll.  Fergie, som har varit gift med en av de engelska prinsarna, sade att tre saker är viktiga i en relation: Kommunikation, kompromiss och medkänsla. Ett ord till som är viktigt är respekt.
 
Fr. Johnny firade 50 år som präst den 18 september. Några av er kommer säkert ihåg att den 1 September 2012 firade vi 10 år av Ständig Bön för Äktenskap och Familj i Sverige.  Vi bjöd Fr. Johnny till Sverige och han och P. Klaus Dietz  koncelebrerade Mässan. Jag frågade, för en tid sedan, Fr. Klaus om han kunde fira Mässan för Fr. Johnnys intentioner och det gjorde han nu, den 14 september. Fr. Johnny ber för oss alla och om någon känner för att skriva till honom, gör gärna detta.  Alla behöver uppmuntran.  Herre, vi vill tacka Dig för Fr. Johnny och för allt han har gjort under hans 50 år som präst. Tack för att Du inspirerade honom att grunda rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj och för det vackra bönehäfte som Du inspirerade honom att skriva. Tack för hans hängivenhet och hans medkänsla. Tack för alla människor som engagerar sig i detta. Välsigna Fr. Johnny och oss alla med Andens kraft, så att rörelsen kan bli ännu större. Må allt som Fr.Johnny gör och har gjort genom sitt liv ge ännu mer frukt, frukt som består.
 
Paret med den komplicerade relationen fortsätter att behöva våra böner.  Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig.  Öppna dem för Din Andes Kraft och påverka dem, så att de tänker mer  på barnets bästa och att barnet behöver en bra relation med både mamma och pappa. Vad som än händer, låt inte barnet komma till skada. Hjälp dem att lösa alla problem, så att de inte behöver gå till rätten.  Gör dem mottagliga för all mänsklig och andlig hjälp de behöver.  Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Paret som har en relation, som går upp och ner, fortsätter att behöva våra böner också. Herre, Du vet allt,  Du vet vad det är som inte stämmer i deras relation. Ge dem medkänsla för varandra.  Väck dem, så att de inser att de måste söka hjälp innan det är för sent. Gör de båda mottagliga för att kunna söka hjälp innan det är för sent.  Hjälp båda parter att inse att de måste göra detta, speciellt för barnets skull. Herre, jag saknar ord, men Du vet vad som finns i mitt hjärta.  Jesus, Heliga Hjärta, jag litar på Dig.
 
Kvinnan, som har haft cancer i urinblåsan, har fått besked att de senaste provtagningarna inte visat på någon cancer, men hon har en inflammation i blåsan som även är infekterad.  Hon står på antibiotika konstant och tyvärr blir hon illamående av detta. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till dig. Du vet hur mycket hon lider. Vi ber för helande för henne båda kroppsligt och själsligt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Mercy, dear Lord, help me see it, hear it, know it. Help me recognise how your mercy flows through my life.
The only path forward is love. Mercy dear Lord. Through your mercy, make me merciful. 
Barmhärtighet, käre Herre, hjälp mig se det, höra det, känna det. Hjälp mig känna igen hur Din barmärtighet flyter genom mitt liv.
Den enda vägen framåt är kärlek. Barmhärtighet, käre Herre. Gör mig barmhärtig genom Din barmhärtighet.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 
 
 

2016-09-14

 

Veckobrev


 
Hej allihopa;

Idag hade jag en långt samtal med min bror på Irland.  Jag blev förvånad när han frågade mig om vår barns familjer äter måltiderna tillsammans. Tydligen finns det en tendens på Irland att inte göra det. Sedan blev jag ännu mer förvånad när jag läste i Fr. Johnnys brev ; "Den reguljära familjens måltider kommer att göra mer för att förena oss än alla andra åtgärder vi kan göra, för att det hjälper oss att inkludera varandra i våra liv / The regular family meal will do more to unite us than any other action we can take as it helps us to include each other in our lives. Mer finns i brevet.

Paret med den komplicerade relationen kommer att gå skilda vägar.  Det är sorgligt, men helt nödvändigt. Herre vi överlämnar deras framtid till Dig. Vi ber att Du helar deras sår och hjälper dem att kunna förlåta varandra så småningom.  Låt inte barnet komma till skada och ge dem Andens Kraft, så att de kan ordna allt för barnets bästa. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ett par, som vi har bett för tidigare, vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan göra åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med Din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
OSB:  Fr. Johnny Doherty firar 50 år som präst (Golden Jubilee) den 18 September.  Låt oss inte glömma att be för honom. Han ber alltid för oss.
 
Jesus, you sent your discipels to teach and to heal, showing others how close God is to those who suffer. Gift me with the grace to bring your healing presence to those who are i need.
Jesus, du skickade dina lärljungar att undervisa och hela för att visa andra hur nära Gud är dem som lider.  Ge oss gåvan att kunna ta Din helande närvaro till de som behöver det.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-08-20

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Den här veckan har varit ovanlig för oss. Både Bengt och jag har varit nedslagna, med urinvägsinfektion; Han värre en jag.  Jag dricker tranbärsdricka som verkar hjälpa än så länge och han har fått en penicillinkur.  Vi fick ändra planer för veckan.
 
Idag skriver Fr. Johnny några  viktiga ord till oss. "The way of Jesus puts success in love as our priority.  Jesus' väg placerar succé i kärlek som vår prioritet." Resten finns i hans brev.
 
Ett par som vi har bett för tidigare vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan gör åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
 
Paret med den komplicerade relationen går in i en avgörande fas. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder med din Andes kraft det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria vill ha förbön för sin syster, som fick en stroke för några veckor sedan.  Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att systern har hämtat sig så bra som hon har.  Var med henne och må  alla som hjälper systern bli inspirerade av Din Ande. Må hon få tillbaka talets gåva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, open  my eyes to see the likeness of God in each person I meet. Teach me to speak the truth in love.
Jesus, öppna mina ögon att känna igen Din avbild i varje person jag möter.  Lär mig att tala sanningen med kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-08-15

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny är inspirerande som vanligt.  Han säger till oss: "Today Jesus is calling us to fan our love into a flame and let the world be warmed by us and through us by God.  Idag kallar Jesus oss att blåsa liv i vår kärlek, och låta världen bli uppvärmd av oss och genom oss av Gud." Resten finns i brevet. Det är viktiga ord när vi ser hur världen är idag och hur många äktenskap har problem.
 
Paret med den komplicerade relationen uppskattar att vi ber för dem. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vill gärna be för alla familjer som har kris just nu. Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt. Herre, vi överlämnar varje par och varje familj, som har kris /nämn namn du känner till/  just nu. Ge dem förmågan och modet att kunna kommunicera med varandra. Ge dem förmågan att kunna förstå varandras behov, så att de kan försonas. Låt inga barn komma till skada. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat den 27e augusti, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of your peace.
Help me to bring your peace, patience and comfort to others.
Jesus, Fridens Prins. Låt mitt hjärta vara ett redskap för Din frid.
Hjälp mig att ge Din frid, tålamod och tröst till andra.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-08-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har bjudit Fr. Johnny till Sverige två gångar och nu tror jag att tiden är inne för en ny träff, men den här gången blir det en träff för alla samordnare i de olika dekanaten. Vi börjar med Stockholms Dekanat. Jag hoppas att åtminstone två personer från var och en av dekanatets församlingar deltar. Träffen blir den 27e augusti i Josefinahemmet, Bromma. Vi kommer bland annat att inspirera varandra, be och dela erfarenheter.  Jag är tacksam om ni ber för dagen att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen i våra egna församlingar.
 
Jag blev väldigt glad när jag fick följande meddelande från Krystyna i Värnamo, genom Jolanta.Just då behövde jag höra detta. Herren vet när han ska stärka oss. Tack Jolanta och Krystyna. "Stort och Varmt Tack för alla brev från Colette! Känner mig förenad i en gemensam bön! Den är kraftig och stark. Må vår Store Gud besvara våra böner och välsigna oss alla med sin Kärlek." Jag träffade Jolanta i Omberg under våren och hon har nu tagit ansvar för Värnamo församling. Hon får stöd av Kyrkoherden också och det är av stor betydelse. Tack Jolanta
.
Som jag skrev förra veckan har det blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Tacksam om ni fortsätter att be för dem. Allt är möjligt för Herren. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt, Tack för vad som har hänt hittills i parets relation.  Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, you desire so much for us to know your son, Jesus. Help me to keep my eyes fixed in him and to serve others reverently out of love for you.  Kärleksfulle Gud, Du längtar så mycket att vi ska känna din son, Jesus. Hjälp mig att hålla mina ögon fixerade på honom och att tacksamt tjäna andra av kärlek till Dig /Loyola Press

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-07-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr.Johnny uppmanar oss den här veckan. Han skriver bland annat om vad som är viktigt för oss:  
"Jesus is very clear about what those important things are; the things that can give us true security.  These are, of course, love of God with our whole hearts, so that we can know where we came from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life.  That is our message of hope for our troubled world.  Jesus är tydlig med vad de här viktiga sakerna är; De saker som kan ger oss sann trygghet. Dessa är förstås att älska Gud av hela vårt hjärta, så att vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, och kärlek till varandra, så att vi kan känna äkta glädje i vår resa genom livet. Detta är vårt budskap om hopp för en sargad värld." Det är väldigt fina och inspirerande ord, men inte alltid lätta att leva upp till.
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan har skrivit: "Vill du framföra mitt varma tack till bönegruppen för alla deras böner?"
Det har betytt väldigt mycket för henne. Tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och måste få en ny antibiotikakur.  Herre, vi vill tacka Dig för Din omsorg om den här kvinnan och för att Du svarar på våra böner.  Vi ber nu att den här antibiotikakuren blir den sista och att Du inspirerar läkaren hur han/hon kan bäst hjälpa henne, så att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ibland kan man känna att allt är så eländigt att man börjar tappa hoppet, men Herren ingriper, kanske inte alltid på det sätt som vi har tänkt. Det har blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt. Tack för vad som har hänt i parets relation.  Vi ber nu att Du leder dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord, I am a diamond in the rough. Be with me as I withstand the pressures of life, so that through me others may come to know your love.
Herre, jag är en oslipad diamant. Var med mig när jag uthärdar livets påfrestningar, så att andra genom mig kommer att känna Din kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-07-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas ni  kan njuta av semestertid.  Tyvärr har jag fått problem med vänstra foten och kan inte gå så mycket. Vi har ägnat oss åt cykling.  När barnen var små hade vi många cykelsemestrar. När man cyklar kan man uppskatta naturen på ett fint sätt.
 
Nu får ni Fr. Johnnys brev för två veckor.  Han har alltid viktiga saker att säga till oss bl. a.: "One very important priority for all of us is our health of body, mind and spirit. It takes time to care for ourselves properly but it is time well spent. Another priority that is vital is our close relationships of marriage and family life.How easily those get put to one side because of all the other things and people in our lives. We are called to put them right now." En väldigt viktig prioritet för oss alla är vår hälsa till kropp, sinne och ande. Det tar tid att ta hand om oss själva, men det är väl använd tid. En annan prioritet som är livsviktig är våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Så lätt de lämnas åt sidan på grund av alla de andra saker och människor som finns i våra liv. Vi är kallade att rätta till detta nu."
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan skriver så här: "Jag har fortsatt besvär i urinvägarna och har precis påbörjat en långtidsbehandling med antibiotika. Den är i en lägre dos än en korttidsbehandling, och just nu befarar jag att den inte ska räcka till för att ta bort bakterierna, men jag får ge den en chans." Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att cancern är borta, men Du vet hur besvärligt det är med alla antibiotikabehandlingar och deras biverkningar.  Vi ber nu att den här långtidsbehandlingen ska verka, så att alla besvär försvinner. Hela henne till Kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Något har inträffat som kan vara början till någon sorts ändring.  Herre, vi ber att vad nu händer kan leda till någon sorts försoning även om det fortfarande känns mörkt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation och de vill att vi fortsätter att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet vad sanningen är angående deras situation. Vi ber att Du bryter in i deras äktenskap med Din andes kraft, så att de kan förstå varandras olika behov. Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, vars man har sagt att han inte vill fortsätta att vara gift med henne, vill att vi ber för dem. Herre, Du vet hur förtvivlad den här kvinnan är.  Hjälp dem att kunna förstå varandra och försonas.  Bryt in i deras relation innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag  lyssnar ofta på sommarpratarna på radio P 1. Idag var det Malou von Sieverts. Det handlade om hennes relation till sin Pappa. Hon slutade med att berätta om någonting som Kofi Annan hade sagt till henne. Hon frågade honom en gång hur han klarade av alla hemska historier han har erfarit runt om i världen. Han berättade att när han gick i skolan i Kenya kom en dag rektorn med ett stort, vitt papper. På papperet fanns bara en svart prick.  Han frågade klassen vad de såg på papperet. De svarade "en svart prick". Han sade att han ser ett stort vitt papper.  Rektorn sade att de borde komma ihåg att det finns mer ljus än mörker i världen.
 
The Kingdom of God is justice and peace and Joy in the Holy Spirit.
Come Lord and open in us the gates of the Kingdom.
Guds rike är rättvisa och fred och glädje i den Helige Ande.
Kom Herre och öppna i oss portarna till Ditt rike.
 
Varma Hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?