2017-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Hej allihopa;
 
För ett tag sedan fick jag följande från Christina: "Vår bönerörelse är just till för att hjälpa alla äktenskap, det är en stort uppgift. Det är svårt med äktenskap där makarna inte känner sig hemma. Ett stort problem kan vara att man inte upplever sig erkänd för den man är, att den andre/andra kräver all uppmärksamhet, så att man kan bli förkrympt i stället for att tillåtas växa och blomma. Paulus har skrivit om makarnas relation till varandra, men jag har svårt att acceptera hans råd till hustru, att underordna sig maken i allt. Visserligen kommer sedan kravet på maken att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, men klarar han det?  Ingen kan kräva av sin partner att var en lika fullkomlig människa  som Jesus, men försöka ha generositet mot varandra, överseende i kärlek. De inledande orden hos Paulus är at man ska underordna sig varandra, så att det blir balans. Då är chansen stor för ett harmoniskt äktenskap. Gud hjälper alla äktenskapsmedlare och handledare, inte minst präster."
 
Herre, vi ber för alla äktenskap där det finns allvarliga problem och där det finns tillfälliga problem. Vi ber att Du bryter in i äktenskap och ger dem de ord de behöver för att kunna förstå varandra och för att kunna återställa harmoni och en bra balans i äktenskapet. Ge dem klarhet att acceptera det de kan ändra, mod att ändra det de kan och visdomen att förstå skillnaden. Jesus' Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
f. John Bashobora från Uganda kommer att hålla en karismatisk reträtt i följande platser under februari månad:
 
Halmstad 10e till 12e februari
Umeå  17e till 19e februari
Skövde 20e till 22e februari
 
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Mer information finns på de respektive katolska församlingarnas anslagstavlor.
Huvudarrangör: Eva Johansson  evajoh12gmail.com
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles to recognize and carry out the mission, you have entrusted to me. Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som lärjungarna att känna igen och genomföra uppgiften, Du ha anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till Dig för stöd och vägledningen jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i början av 2017,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2017-01-06

 

Veckobrev Baptism of the Lord

Hej allihopa;
 
Ett nytt år har börjat och det är inte alltid lätt att vara optimistisk. I vissa situationer känner jag mig väldigt kluven och försöker ställa frågan, "vad skulle Jesus säga" eller "vad skulle Jesus göra". Jag tänker ofta på vad Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Jag har tänkt mycket på något som Christina nyligen skrev till mig och jag citerar en del av det: "När jag låg och inte kunde sova tänkte jag, att det har ju länge varit så, att katolska par har rätt att separera. Det finns parförhållanden som är outhärdliga.  Hittills har det varit mycket svårt att få ett äktenskap annullerat. Numera händer det allt oftare, kanske har man förstått, hur olidliga och utanför Guds tanke om äktenskap vissa förhållanden kan vara, så att det inte längre kan sägas motsvara Guds tanke med äktenskap." En sak är säker, att det är viktigt att be för vårt egna och andras äktenskap, speciellt att de äktenskap, som håller på att hamna i kris söker hjälp, både mänsklig och andlig, innan det är för sent. I år kommer jag att försöka lägga lite mer tid på spridning av Ständig bön för äktenskap och familj. Det som är så underbart med den här rörelsen är att alla livets olika skeden är inkluderade, även för den, som är kallad att leva livet ensam.
 
Tacksam om ni ber en liten bön för Börje, som får palliativ vård och är väldigt svag och för hela familjen. Herre, vi lägger Börje och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över Börje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus, you always welcomed little children when you walked on this earth. Teach me to have a childlike trust in you. To live in the knowledge that you will never abandon me.
Jesus, Du välkomnade alltid små barn när du gick på denna jord.  Undervisa mig om att ha en barnslig tillit till Dig. Att leva i kunskapen om att Du aldrig kommer att överge mig.
Loyola Press
 
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet
 
Varma hälsningar och god fortsättning på året 2017;
Colette
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-31

 

Veckobrev Holy Family

Hej allihopa;
 
Julen är över och imorgon är det 2017.  Vi har haft det fint med Francis och familjen. Julafton gick vi till "Barnens Katedral". Den lokala svenska kyrkan där både Francis och Patrick deltog i olika grupper, när de var små. Det var en resa tillbaka i tiden för Francis. Casper, som blir 5-år i april, kunde sitta still och lyssna medan Rasmus satt still för det mesta, men mot slutat blev det för mycket för honom. De är väldigt olika, men båda två är charmiga, på var sitt sätt.
 
Christina skriver: "Och Gud hjälper alla dessa som du nämnt i ditt brev, de som verkligen behöver Guds hjälp.Jag ber att paret som skilt sig finner frid och harmoni i sina liv, var och en på sitt håll. Ett äktenskap som inte fungerar är ohållbart. Gud give dem nåd."  Herre, du känner till hela situation, som är komplicerad. Vi ber att de får allt hjälp de behöver nu för att kunna komma överens för barnets skull. Ge dem gåvan att kunna samarbeta. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har ofta bett för ett annat par, som är i kris.Ibland känns det hopplöst, men ingenting är omöjligt för Dig, Herre. Herre, vi ber att båda parter inser vad som håller på att hända. Herre, hjälp dem att i lugn och ro kunna sitta ner och försöka verkligen förstå varandras olika behov och känslor. Hjälp dem att förstå att det är deras relation som är viktigast och det är detta de måste arbeta med. Låt barnet inte komma till skada. Låt de som finns omkring förstå att de måst ge paret utrymme att kunna utveckla sin relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Facing a new calendar year, may we shine with divine light. May this light shine within, so we believe we are the children of God, loved to the core. May we in turn love othes limitlessly and so bring them light and consolation in their daily lives.
Nu, när vi möter ett nytt kalenderår, må vi lysa med gudomligt ljus. Må det här ljuset lysa inom oss, så vi tror att vi är Guds barn, helt och hållet älskade. Må vi, i vår tur, älska andra
gränslöst och på så sätt bringa ljus och tröst i deras dagliga liv.
Loyola Press
 
Jag önskar oss alla ett välsignat och glädjefyllt Nytt År!
 
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-22

 

Veckobrev Christmas 2

Hej allihopa;
Det var glädjande att få brev igen från Fr. Johnny med Couple Prayer. Se nedan.
Vi hörs igen efter Jul.
Jesus, light of the world, thank you for sending me forthe into the world to be your light. Help me to put aside all that prevents me from letting your light shine through me.
Jesus, världens ljus, tack för att du sände in mig i världen att vara Ditt ljus. Hjälp mig att åsidosätta allt som hindrar mig att låta Ditt ljus lysa genom mig.
Loyola Press.
Varma hälsningar inför julhelgen;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-12-18

 

Fr. Johnny o hans brev

Hej allihopa;
Tyvärr kraschade Fr. Johnnys dator för 2 veckor sedan.. Jag skrev till honom och han sade att han har förlorat allt, men en del har han fått tillbaka. Jag kan nästan känna hans bedrövelse.Så mycket arbete som måste göras om. Han säger att det kommer att ta lite tid innan allt är i ordning igen. Enligt uppgift är Fr. Johnny inte inblandad i förberedelsekurser för äktenskap längre. Han ger många "Parish Missions" i olika församlingar  runt om på Irland och samtidigt sprider han ständig bön för äktenskap och familj. Herre,vi tackar Dig för Fr. Johnny. Tack för att han, som Maria,svarade på Din kallelse och har ägnat sitt liv åt äktenskap, speciellt rörelsen ständig bön för äktenskap och familj. Må hans arbete fortsätta att bära allt mer frukt, frukt som består.
 Ann har haft en brun fläck, som blev bortopererad, i munnen . Den kommer att analyseras. Tyvärr har de hittat två till och en fläck på tungan. Hon vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Anne till Dig. Vi ber att hon känner Din närvaro i den situation hon befinner sig i. Lindra hennes och familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som nyligen fick stroke och inte kan tala behöver våra böner. Herre, vi överlämnar henne till Dig. Du vet hur fruktansvärt det är att var i hennes situation och hur övergiven hon måste känna sig. Vi ber att du ger henne den styrka och det mod hon behöver för att inte ge upp. Låt henne känna att Du är med henne. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Vi ber för familjen som vi ofta har bett för och som nyligen har separerat. Jag vet inte ur läget är just nu, men är övertygad att de behöver våra böner.  Herre, Du vet allt om situationen. Låt ingen av dem komma till skada, utan låt dem gradvis kunna förlåta varandra och kunna samarbeta till barnets bästa. Hela deras sår. Herre Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Juletid är en väldigt svår tid för dem som är ensamma. I Fr. Johnnys Couple Prayer löd en av hans frågor: For others: How will you bring hope to others in the lead up to Chhristmas. För andra: Hur kan vi bringa hopp till andra som ett led inför jul.
Jag vet inte när Fr. Johnny kommer att höra av sig igen, men om han inte har hört av till det Nya Året, kommer jag att höra av mig. Tveka inte att skriva om ni behöver förbön.
Under tiden önskar jag en välsignad och glädjefylld Jul.
Lord, thank you for your healing love. Help me to be an instrument of your healing presence.
Herre, tack för din helande kärlek. Hjälp mig att vara en redskap för din helande närvaro.
Loyola Press
Let Jesus be really reborn again in us this Christmas.
Låt Jesus pånyttfödas i oss på riktigt denna Jul.
Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum
Jag önskar Er en välsignad och glädjefylld Jul.
Colette

2016-12-03

 

Veckobrev 2 Advent


Hej allihopa;
Hoppas veckan har varit fin.  På ett sätt har det gått lite trögt för oss, vi har bara gjort den nödvändigaste städningen efter familjeträffen förra helgen. Istället har vi lagat vegetarisk mat och gått promenader vid Kilene gård på Hammarö.  Där finns välpreparerade motionsspår. Det var soligt och fint i Guds natur.
Hoppas att ni kommer ihåg att be för Fr. Johnny. Jag tycker han alltid är inspirerande och konkret i sina reflektioner. Han ber alltid för oss. Den här veckan säger han bland annat till oss,
Count your blessings here and begin seeing how much you are receiving from those you love rather than all you think you are giving. This will be a wonderful preparation for the joy of Christmas/ Räkna dina välsignelser nu och börja upptäcka hur mycket du tar emot från dem du älskar, hellre än allt du tror du ger. Detta kommer att vara en underbar förberedelse för Julens glädje.  Resten finns i Couple Prayer.
Igår natt vaknade jag strax efter kl. 4 och kunde inte somna om, så jag steg upp och kokade en kopp te för mig själv. Jag gick in på Fr. Johnnys hemsida www.continuousprayer.net.
Det är en väldigt inspirerande hemsida, med många bra tips för äktenskapet.  Under rubriken "Love is for Life Trust " finns "Growing together in Marriage" där han beskriver 5 element för att växa tillsammans i äktenskapet. De är:
Time together/Tid tillsammans
Affection/Tillgivenhet
Respect for differences/Respekt för olikheter
Praise and thanksgiving/Beröm och tacksamhet
Couple Prayer/Parbön
Tips för varje ämne finns beskrivna.
Det finns mycket annat på den hemsidan som är värt att läsa och bli inspirerad av.
Paret som vi ofta har bett för, som nu under veckan går skilda vägar, behöver våra böner.De har ett möte med familjerätten i veckan angående barnet. Herre, vi överlämnar paret och barnet till Dig. Du vet vad de går igenom just nu. Vi ber att generositet finns i bilden och att barnets bästa är deras högsta prioritet. Du vet att de måste ha en relation på grund av barnet. Bryt in med Din Ande, så att de kan förlåta varandra och samarbeta för barnets bästa. Ge personalen på familjerätten visdom, så att beslutet blir det bästa för barnet. Hela paret till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Jag vet inte hur det ligger till för paret i kris, som vi bad för förra veckan, men jag tror de fortsätter att behöva våra böner. Herre, vaka över det paret och låt Din Ande leda dem, så att de hittar tillbaka till varandra innan det är för sent. Jesus Heliga Ande, vi litar på Dig.
Jag tror vi alla vill be för alla hemlösa i Aleppo.  Herre, vi ber att du vakar över alla människor som har det så oändligt svårt i Aleppo. Hjälp dem att hitta vägar, så att de kan komma därifrån. Låt dem känna sig burna av Dig. Vi ber för ett slut på eländet och frid på jorden. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Nu, när jag skriver, hör jag på radio att det är de funktionshindrades dag. Herre, låt alla som har funktionshinder får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Hjälp dem och familjerna att växa i tro, hopp och kärlek till dig och varandra.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet.
Come Lord Jesus.
Kom Herre Jesus.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette

Hej allihopa;


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-11-29

 

Veckobrev 1 Advent

Hej allihopa;
 
Som vanligt påminner Fr.Johnny oss om viktiga saker: Bland annat skriver han: "Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so busy that we don´t let that happen." "Under de kommande fyra veckorna, kommer Kristus in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, vara snälla mot varandra, njuta av familjeliv tillsammans. Vi kan vara så upptagen att vi inte låter detta hända." Resten finns i brevet.
 
Vi ber för alla par som är i kris på ett eller annat sätt. Herre, var med dem och låt din Ande leda dem, så att de kan förstå varandra och få frid i själen. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
O God of peaks and valleys, of plains and cliffs, open me to see you and to embrace you in all the parts of my life.
O Gud av höjdpunkter och daler, av slätter och klippor, öppna mig så att jag kan se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar under 1a veckan i Advent.
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-11-22

 

Veckobrev 34 söndagen under året (Christ the King)

Hej allihopa;
 
Nu, när vi än  en gång har kommit till slutet av det liturgiska året säger Fr. Johnny till oss: "Even in the depths of his own suffering he has compassion for the man beside him. His kingdom can only be built on that same compassion. And we owe it to one another to build each other up love in our homes and love in our faith communities. /Även i djupet av sitt lidande har Han medlidande med mannan bredvid Honom. Hans rike kan bara byggas på samma medlidande. Och vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem  och i våra troskommuniteter. Resten finns i "Couple Prayer".
 
En inspirerande predikan gavs nyligen i Enköping.  Bland annat sade prästen att vi är ofta benägna att säga "Nej, det var inte så" när vi konfronteras med olika saker om oss själva. När vi slutligen möter vår Herre och ser oss själva speglade mot honom, vad kommer vi att säga då? Kommer vi att säga "nej, det var inte så" eller kommer vi att kapitulera. Personligen tror jag att när vi träffar Herren och ser oss själva speglade mot Honom, som är kärleken själv, blir det väldigt svårt att inte säga "Ja, så var det". Spontant tänkte jag på en bön som min dotter brukade be på kvällen, när hon var barn; Hjälp mig att alltid säga precis som det är.
 
Förbön behövs för ett par som är i kris. Vi har ofta bett för det här paret och det känns att det behövs ett mirakel. Herre, vi överlämnar det här paret till Dig en gång till. Hjälp båda att förstå allvaret i situationen. Låt någonting hända, så att de förstår varandras olika behov och kan acceptera de mänskliga och andliga hjälpmedel som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna bad om förbön förra gången men tyvärr, när jag skrev brevet glömde jag att ta upp detta.  Det finns konflikter på hennes jobb, som hon finner väldigt besvärliga. Herre, vi överlämnar den här kvinnan och situationen till Dig. Vi ber att Du bryter in i situationen och hjälper de inblandade att komma överens. Herre, ge kvinnan visdom och de ord hon behöver för att lösa situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu, med Kristi Konungens Dag är det avslutning av Barmhärtighetens År.
We are called to extend mercy to all of Gods creation. Vi är kallade att utsträcka barmhärtighet till hela Guds skapelse.
Thank you Lord for this Year of Mercy. Help us to reflect and act even more deeply through your grace and love that others may see in us tangible signs of your loving presence.
Tack Herre för det här Barmhärtighetsåret. Hjälp oss att reflektera och agera än djupare genom Din nåd och kärlek, att andra i oss må se gripbara tecken av Din kärleksfulla närvaro.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-11-06

 

Veckobrev 32, 33 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Hoppas ni har haft tillfälle att vara med Påve Franciskus i Malmö, eller ha kunnat följa det på TV.  Jag har följt det på TV och blev inspirerad av Påvens predikan. Det var några saker som jag kommer speciellt ihåg, saligprisning är vårt identitetskort, ord som glädje och ödmjukhet.  Väldigt mycket av den ekumeniska Gudstjänsten och Mässan verkade handla om hur vi behandlar våra medmänniskor.  Just nu, när jag skriver, pågår en Gudstjänst från Fjällstugan i Jönköping och temat är också saligprisning och medan jag skriver hör jag en Taizésång från radion "Känn ingen oro". Jag tänker på vad vi har hört så ofta, vad vi gör till våra medmänniskor gör vi också till Jesus. Jag tyckte hela besöket ingav en känsla av hopp. När jag följde den ekumeniska Gudstjänsten kom jag spontant ihåg året 2001. Det var ett par dagar före min bror dog av cancer, en Jesuitpräst, som heter Fr. Michael Hurley, gav honom de sjukas smörjelse.  Efteråt åt vi lunch tillsammans, min bror också, och Fr. Hurley sade att han var involverad i ekumeniska frågor och hade faktiskt besökt Sverige. Han sade att han trodde att ekumeniken kommer att utgå ifrån Sverige. Det känns nu som detta nästan var profetiskt, "From Conflict to Communion/Från Konflikt till Gemenskap". Om vi kristna kan förlåta varandra för allt som har hänt under de sista 500 åren och tillsammans kan vara ett vittne för Kristus kärlek, då finns det hopp för världen.
 
Förbön behövs för en kvinna som har fått stroke. Herre vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber att Du öppnar vägar för henne att få all mänsklig och andlig hjälp, som hon behöver. Trösta henne Herre och låt henne känna din närvaro. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna om nyligen förlorat sin man, efter många års äktenskap. Må han vila i frid. Kvinnan har berättat för mig att hon känner sig buren av Herren under den här perioden. Må hon fortsätta att känna Din tröst. Det finns vuxna barn från ett tidigare äktenskap och hon är orolig ifall barnen blir osams när det gäller bouppteckning. Tack Herre för att kvinnan har känt din omsorg genom alla människor, bland annat vårdpersonal, som har visat henne medkänsla och omtanke. När det gäller bouppteckning, var med henne med din Ande och ge henne de rätta orden, så att barnen också känner sig älskade och nöjda. Må hela familjen fortsätta att få den mänskliga och Andliga hjälp de behöver. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag tycker vi måste be för presidentvalet i USA. Det känns som en rysare. Jag tror många av oss mår dåligt av den smutskastning som har pågått. Jag bara hoppas att barnen inte blir påverkade av det på ett negativt sätt. Jag tycker vi måste be för bra förebilder i världen och förstås för fred. Fred börjar i familjen.
 
Nu har Fr. Johnny skickat Couple Prayer för två veckor. Jag älskar hur han kopplar allt han säger till familjen, församlingen och världen. Som Johannes Paulus sade, "Världens framtid ligger i familjens händer. Herre, var med alla våra familjer och hjälp dem att hålla ihop.
 
Faithful God, you walk with me through all my difficulties.Help me to be a witness to your strength and faithfullness.
Trofaste Herre, Du vandrar med mig genom alla mina svårigheter. Hjälp mig att vara ett vittne till Din styrka och trofasthet.
Loyola Press
 
Vi hörs om två veckor.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-10-30

 

Veckobrev 31 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Kanske några av er har tittat på Skavlan och hörde Carola berätta om flyktingar hon hade boende hos sig förra året.  Jag blev tagen av något hon sade, som gällde hennes adopterade barn Zoey. Förra året hade hon några flyktingar boende hos sig och de fik fick bo i olika delar av huset, bland annat i Zoeys rum och Zoey fick dela rum med Carola.  Sedan upptäckte Carola att Zoey inte var glad och att hon inte tyckte om att någon bodde i hennes rum. Carola kom på att hon inte hade frågat sin dotter om saken.Hon fick flytta tillbaka och efter en tid utan uppmuntran från Carola bestämde Zoey själv vem hon ville ha boende hos sig. Jag tyckte det var intressant och alldeles rätt. Ofta känner jag att jag kunde ha varit en bättre förälder och låtit våra barn bestämma lite mer när de var barn.Jag tröstar mig med tanken att de har lärt sig av våra misstag och gör säkert sina egna misstag. Det viktigaste är att erkänna och förstå dem om de tar upp något som de var missnöjda med. Sedan kan de förlåta oss och kanske få någon sorts lärdom av det.
 
Fr. Johnny säger till oss idag: "As we strugglle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves./När vi kämpar med att leva ut vår tro genom de olika relationerna i våra liv behöver vi vara beredda på misslyckanden och vara milda med oss själva." Resten finns i brevet.
 
Jag fick en glad nyhet under veckan. I våras bad vi ofta för ett par med 2 barn, som var nära att gå skilda väger.Situationen verkade vara väldigt komplicerad. De hade begärt skilsmässopapper och hade 6 månaders betänketid. Bönerna blev hörda och de har inte separerat.  Barnen sade: "Jesus har segrat". Tack Herre, Du som är källan till allt liv. Ge oss alla större tro. Allt är möjligt för Dig. Vi fortsätter be för de två, som vi vet behöver våra böner.  Herre, du förstår deras situation. Vi ber att du kommer med ditt ljus och låter dem känna Din närvaro. Låt  Din Ande vägleda dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
En kvinna vill att vi ber för hennes dotter Rebecca, som kommer att opereras snart.  Herre, vi överlämnar Rebecca till Dig.  Lindra familjens oro och låt Din Andel leda läkare och övriga berörda. Jesus Heliga, Hjärta, vi litar på Dig.
 
Nu kommer Påve Franciskus snart på besök.  Herre, tack Herre för att Du har skickat Påven till oss.  Må Hela Sverige blir påverkat av besöket i tro, hopp och kärlek. Helige Ande, inspirera alla som deltar och alla som följer Mässan på TV. Må besöket ge frukt, frukt som består.
 
Compassionate God, you know the secrets of our hearts.  Turn my offering, however small, into something useful for those whose needs you alone know.
Medlidande Gud, Du känner våra hjärtans hemligheter. Styr mitt hjälpbidrag, så litet det är, till någonting användbart  för  dem, vars behov Du ensam känner.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette 


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-10-17

 

Veckobrev 29 och 30 söndagen under året

Hej allihopa;
 
Jag vet inte riktigt hur det är för paret som kommer att gå skilda vägar, men jag vet att vi måste fortsätta att be för dem. Förra gången, när kvinnan som är inblandad hörde av sig skrev hon: "Jag har det mycket svårt, men Herren ger mig alltid ljusglimtar och gåvor som jag försöker att vara uppmärksam på". Herre, var med familjen, tack för kvinnan, som trots svårigheter förstår att Du är trofast. Lindra hennes lidande och hjälp paret att kunna samarbeta och förlåta varandra, speciellt för barnets skull. Låt allting ordnas enligt Din vilja. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på  Dig
 
Marina Håkonsson hörde av sig med följande uppmuntrande ord: " Som alltid läser jag dina brev med dina böner för de människor som du berättar om i brevet.  Vi kan inget annat än hoppas. Men att överlåta allt till Gud och be "Ske din vilja" ger ett lugn och en frid som kommer av tilliten att allt vilar i Guds händer." Tack Marina.
 
Marian berättade att hennes kör kommer att medverka med andra körer under Påvens Mässa i Malmö, ungefär 200 personer. Hon körde en minibuss från Lund till Vadstena över helgen; Alla körer skulle öva tillsammans. Det var på gränsen att hon inte kunde följa med på grund av sjukdomsfall på jobbet, som kunde hindra henne från att få ledigt.  En äldre herre, medlem i kören  erbjöd sig att köra bussen i hennes ställe ifall hon inte fick en vikarie, vilket visade sig inte vara lätt.  Men till slut, efter mycket ansträngningar fick hon först tag i någon som kunde ta hennes jobb på lördag och efter mer ansträngningar och i sista minuten fick hon tag i någon som tog söndag. Det visade sig att under tiden hade den äldre herren som skulle ha kört bussen fått hjärtbesvär och inte kunde följa med. Mannens fru berättade för Marina att hon hade bett till Gud att Marian skulle hitta möjligheter att följa med på körhelgen i Vadstena. Bön och handling är ett. Tack Marina för den här härliga historien.
 
Fr. Johnny skriver brev för två veckor den här gången. Han skriver om Bönens Kraft den här veckan. "There are many things that knock the heart  out of us today.Many people have given up.
Yet we have a power that can bring us through all of it - the power of prayer./ Där finns många saker som tar hjärtat ur oss idag. Många människor har givit upp. Men vi har en kraft som kan  ta oss genom allt  - kraft i bönen. " säger Fr. Johnny.  Resten finns i Fr. Johnnys brev - Couple Prayer (bilagt). 
 
Påvens besök närmar sig.   Vi får be att Herren vakar över besöket och att många blir kallade att delta. Må hela Sverige få inspiration från Påve Franciskus.
 
As we come to know God through Jesus, we are drawn into love with the Father. As we grow in this relationship, our love spills over to others and the circle of love keeps growing.
När vi lär känna Gud genom Jesus, blir vi indragna i kärlek till Fadern. När vi växer i den relationen flödar vår kärlek över till andra och kärlekscirkeln fortsätter att växa
Loyola Press
 
Glöm inte att titta på Couple Prayer för Vecka 30 nästa vecka.
 
Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-10-09

 

Veckobrev 28 söndagen under året

Hej allihopa;
"Come alive through gratitude./Bli levande genom tacksamhet", säger Fr. Johnny till oss idag; Se vidare här.
Varje gång jag hör att ett äktenskap har kraschat får jag ont i hjärtat när jag tänker på att så mycket påverkas, inte minst barnen och nästa generation. Många äktenskap har problem efter första barnets födelse, när äktenskapet går in i en ny fas. Melinda Gates blev intervjuad av Skavlan i lördags. Hon sade att innan hon och Bill gifte sig hade de långa, viktiga diskussioner om hur de skulle lösa "livets puzzel" när de fick barn. Hon berättade att föräldrar i barnens skola blev väldigt förvånade när Bill Gates, VD för Microsoft, körde barnen till skolan. Det finns många viktiga diskussioner som borde äga rum innan giftermål. För att kunna samarbeta och kommunicera om allt måste man ha redskap för att kunna göra det. Fr.Johnny predikar hela tiden att när det kommer till äktenskapsförberedelse, borde den största vikten läggas på kommunikation.
Jag fick följande info från Karin, som tog Ständig Bön för Äktenskap och Familj till Womens Federation for World Peace.  Organisationen tror att om vi ska ha fred i världen måste vi börja med familjen. Senare års förvirrade diskussion om genusdefinitioner och olika formers familjekonstellationer gör att det känns ytterst angeläget att ta ställning för äktenskap mellan man och kvinna. Det finns ett medborgarinitiativ som syftar till att EU ska anta en traditionell familjedefinition. Målsättningen med detta initiativ är att samla in 1 miljon signaturer. Deadline är 11 december i år.
All information om initiativet finns här och vi försöker nå så många nätverk som möjligt. I Sverige har endast 0,9% av signaturerna, som behövs för att EU ska beakta förslaget, kommit in till dags datum.
Bön behövs för en kvinna som fick stroke för några veckor sedan.  Hon har förlorat gåvan att kunna prata och har inte fått den hjälp hon behöver för att kunna få rösten tillbaka. Herre, vi lägger den här kvinnan i Dina Helige Händer. Låt henne känna Din närvaro och känna sig buren av andras böner.  Öppna vägen för henne att få den hjälp hon ha rätt till. Hjälp  familjen att kunna förstå hennes behov och att kunna hjälpa henne på alla möjliga sätt trots språksvårigheterna; Hela henne till kropp och själ. Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written Your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit Ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-10-01

 

Veckobrev 27 söndagen under året

Hej allihopa;
"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så sanna. I Couple prayer säger han: "We are temples of Gods Holy Spirit with all the power of God´s love to transform the world. / Vi är Guds Helige Andes tempel med hela Guds kärlekskraft att omvandla världen." När jag läste de här ord tänkte jag på Ständig bön för äktenskap och familj och hur viktigt det är. Ibland kan man undra om det hjälper, men många har berättat för mig hur uppmuntrande det är att veta att det finns de som ber för en.  Själv tycker jag att det är fantastiskt att veta att vi är många som ber för samma sak.  Vi får inte glömma vad Helige Johannes Paulus den andre sade; "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer."
Bön behövs för Rebecca, som väntar på en operation. Familjen har också ekonomiska problem.  Herre vi överlämnar Rebecca till Dig och ber att Du inspirerar sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Hela henne till kropp och själ. Ge familjen möjligheten att lösa de ekonomiska problem som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi fortsätter att be för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdomen de behöver, så att allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa,  Du vet hur svårt det är när man befinner sig i den här situationen. Vi ber att de får den hjälp som behövs, så att båda parter kan klara situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?